Ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee Haddom skolan toiminnan jatkoa 14.12.2021

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee ruotsinkielisen alakoulun Haddom skolan tulevaisuutta kokouksessaan 14.12.2021. Esittelijän ehdotuksen mukaan Haddom skolan toiminta lakkautettaisiin 1.8.2022 alkaen ja lakkauttamiseen liittyvät kuulemisprosessit aloitettaisiin.

Lakkautuksen perusteina ovat matala oppilasennuste ja koulurakennukseen liittyvät haasteet. Jaoston käsittelystä asia etenee kaupunginhallitukseen, ja lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Haddom skolan toiminta on ollut kaupungin päätöksenteossa käsiteltävänä useita kertoja sen jälkeen, kun koulurakennuksessa todettiin sisäilmaongelmia syksyllä 2020. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia.

Haddom skola toimii lukuvuoden 2021–2022 väistötiloissa Generalshagenin koulun yhteydessä. Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti 29.6.2021, että Haddom skolan tilanteen 1.8.2021 alkaen on oltava selvillä viimeistään huhtikuun lopussa 2022.

Koulutusjaoston päätöksen mukaisesti asian valmistelua on jatkettu järjestämällä kolme iltakoulua loka-marraskuussa 2021 kokonaisuuden selvittämiseksi. Iltakouluissa on muun muassa käyty läpi koulurakennuksessa tehtyjä rakennetutkimuksia.

Lähivuosien oppilasennuste on noin 20 lasta

Osa Haddom skolan oppilaaksiottoalueen lapsista siirtyi syksyllä 2021 Lapinjärven Kapellby skolan oppilaiksi. Näiden oppilaiden huoltajille tehdyn kyselyn mukaan suurin osa jäisi jatkossakin Kapellby skolaan, vaikka Haddom skola kunnostettaisiinkin tai toiminta jatkuisi väistötiloissa. Haddom skolan oppilasennuste on lähivuosina noin 20 oppilasta. Oppilasmäärän perusteella Haddom skola olisi tulevaisuudessa kaksiopettajainen koulu.

Esittelytekstin mukaan tehdyt selvitykset osoittavat, että Haddom skolan oppilasmäärä on matala myös pitkällä tähtäimellä, koulurakennuksen kunnostuskustannukset olisivat korkeat ja kunnostustyöt saattaisivat kestää kaksi lukuvuotta, jolloin tarvittaisiin väistötiloja. Turvallisia ja pitkäaikaisia väistötiloja ei ole saatavilla.

– Kyselyissä on tullut esille, että oppilaat, huoltajat ja henkilökunta kokevat huolta koulun tulevaisuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Sen takia nyt pidetään tarpeellisena kestävän ja pitkäaikaisen ratkaisun tekemistä, toteaa koulutuspäällikkö Timo Tenhunen.

Haddom skolan lakkauttamisen päätösprosessin ehdotetaan etenevän seuraavasti:

  • Haddom skolan oppilaiden huoltajille on kerrottu lakkauttamisehdotuksesta tiedotustilaisuudessa 9.12.2021.
  • Koulutusjaosto käsittelee asiaa 14.12.2021.
  • Kuulemisprosessi aloitetaan koulutusjaoston kokouksen jälkeen. Kuuleminen tehdään kirjallisesti ja suullisesti. Kuulemistilaisuus järjestetään 11.1.2022 kello 18.
  • Lapsivaikutusten arviointi tehdään tammikuussa 2022.
  • Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 24.1.2022.
  • Kaupunginvaltuusto päättää asiasta 16.2.2022.
  • Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää oppilaaksiottoalueesta.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen koulutusjaoston esityslista 14.12.2021

Asian liitteenä ovat muun muassa Haddom skolan rakennetutkimusraportit, väistötiloina tutkittujen tilojen tutkimusraportit ja huoltajille tehtyjen kyselyiden tulokset.