Ruotsinkielinen koulutusjaosto ottaa kantaa Haddom skolan koulutoiminnan järjestämiseen 2.6.2021

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee kokouksessaan 2.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä syyslukukauden alusta 2021 lähtien. Ehdotuksena on, että Haddom skola lakkautetaan 1.8.2021 alkaen ja oppilaille osoitetaan toinen lähikoulu oppilaaksiottoalueelta. Ehdotuksessa painotetaan pitkäaikaisen ja kestävän ratkaisun löytämistä Haddom skolan koulujärjestelyihin.

Oppilaaksiottoalueita ehdotetaan samalla muutettavaksi siten, että Hopomintien eteläpuolella asuvat oppilaat kuuluvat Generalshagens skolan oppilaaksiottoalueeseen ja Hopomintien pohjoispuolella asuvat Sävträsk skolan oppilaaksiottoalueeseen. Jos Haddom skolan oppilaat jaetaan lukuvuodesta 2021–2022 lähtien uusiin lähikouluihin Hopomintien mukaisesti, Sävträsk skola on lähikoulu 12 oppilaalle ja Generalshagens skola 24 oppilaalle.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että Haddom skolan koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia. Haddom skola on toiminut lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka ovat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun. Uusina korvaavina tiloina tutkittiin Talluddenin kiinteistöä eli entisen Kuggomin päiväkodin tiloja.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto pyysi aiemmin keväällä sivistys- ja hyvinvointikeskusta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta tekemään lisäselvityksiä, jotka liittyvät muun muassa Talluddenin kiinteistön kuntoon ja tilojen opetuskäyttöön muuttamisen kustannuksiin.

Selvitysten mukaan Talluddenin kiinteistö vaatii muutaman vuoden kuluessa laajemman peruskorjauksen, jonka kulut arvioidaan 516 000–645 000 euron suuruisiksi. Kiinteistössä tehty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus osoittaa, että Haddom skolan toiminnan siirtäminen Talluddenin tiloihin pelkällä pintojen siistimisellä ei ole suositeltavaa terveys- ja turvallisuussyistä. Kuntotutkimuksen mukaan rakennuksessa on tehtävä monia kiireellisiä parannuksia ennen sen ottamista opetuskäyttöön. Näiden kustannuksiksi arvioidaan 162 500 euroa. Ratkaisu olisi kuitenkin lyhytaikainen, ja Haddom skolalle olisi muutaman vuoden päästä löydettävä uudet korvaavat tilat.

Sivistys- ja hyvinvointikeskus on tehnyt lapsivaikutusten arvioinnin, johon liittyi kysely sekä oppilaille että näiden huoltajille. Lisäksi eri kouluvaihtoehdoista on tehty vaikutusten arvioinnit: Haddom skolan siirtymisestä Talluddenin kiinteistöön tai Kuggomin perinnekeskuksen tiloihin, koulun muutosta Generalshagens skolan ja Sävträsk skolan yhteyteen tai yhdistymisestä Generalshagens skolan kanssa.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston päätös menee edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielisen koulutusjaoston esityslista 2.6.2021 (esityslista on ruotsinkielinen)

Entisen Kuggomin päiväkodin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus