Ruotsinkielinen koulutusjaosto palautti Haddom skolan koulujärjestelyt uuteen valmisteluun

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto palautti 2.6.2021 Haddom skolan koulutoiminnan järjestämisen uuteen valmisteluun, jossa selvitetään olisiko Kuggomin perinnekeskuksen tekstiilitalo sopiva tila Haddom skolan käyttöön lukuvuoden 2021–2022 ajaksi.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston alkuperäisessä päätösesityksessä ehdotettiin Haddom skolan lakkauttamista 1.8.2021 alkaen ja oppilaiden jakamista uusien oppilaaksiottoalueiden mukaisesti Generalshagens skolaan ja Sävträsk skolaan.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että Haddom skolan koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia. Haddom skola on toiminut lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka ovat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun.

Ruotsinkieliselle koulutusjaostolle tehdyssä valmistelussa uusina korvaavina tiloina tutkittiin Talluddenin kiinteistöä eli entisen Kuggomin päiväkodin tiloja. Kuntotutkimuksen mukaan rakennus vaatisi monia kiireellisiä parannuksia ennen sen ottamista opetuskäyttöön ja laajempaa peruskorjausta muutaman vuoden kuluessa.

Kirjallinen kuuleminen lakkautusesityksestä

Koska alkuperäisenä ehdotuksena oli Haddom skolan lakkauttaminen, ehdotus edellyttää kuulemisen järjestämistä ruotsinkielisen koulutusjaoston päätöksestä huolimatta. Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee hallintolain mukaan varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asianosaisia, eli Haddom skolan oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa kuullaan erikseen.

– Kuuleminen on hyvä toteuttaa joka tapauksessa. Asian kiireellisyyden takia oli kutsu kirjalliseen kuulemiseen lähetettävä jo ennen jaoston päätöstä, jotta ilmoitus saatiin julkaistua ajoissa paikallislehdissä, kertoo sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen.

Kutsu kirjalliseen kuulemiseen Loviisan kaupungin verkkopalvelussa

Kirjalliset näkemykset asiasta pyydetään toimittamaan torstaihin 10.6.2021 kello 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet löytyvät kutsusta.