Ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan toiminnan jatko Kaupunginhallituksessa 20.12.2021

Raatihuone Rådhuset

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on 20.12.2021 muun muassa ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan toiminnan jatko, Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2024, sekä liittyminen Sarastia Oy:n kilpailuttamaan Vuokrattavat elementtirakennukset -puitesopimukseen.

Yksityisen ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan yrittäjät ilmoittivat 16.11.2021 asiakkailleen päätöksestään lopettaa päiväkotinsa toiminta vuoden 2021 lopussa. Loviisan keskustassa toimiva Krisumaja palvelee tällä hetkellä kymmentä perhettä. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 1.12.2021 kevätkauden 2022 osalta siirtää toiminta nykyisessä muodossaan ja nykyisillä aukioloajoilla kaupungin järjestettäväksi ja että toimintaan palkataan kaksi lastenhoitajaa. Järjestelyistä johtuvista määrärahamuutoksista vuoden 2022 budjettiin päättää kaupunginvaltuusto. Seuraavaa lukuvuotta ajatellen Kasvatus- ja sivistyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Rauhalan päiväkodin yhteyteen hankittaisiin väistötilat, joihin perustettaisiin kaksi lapsiryhmää. Tämä nostaisi varhaiskasvatuksen lapsikapasiteettiä 23 paikalla verrattuna toiminnan jatkamiseen Krisumajassa.

Käsittelyssä on myös Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2024. Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 27.10.2021 lisätä hyvinvointisuunnitelmaan toimenpiteisiin vuosittain toteutettava kysely nuorille arjen toiveista sekä kehotus toimenpiteisiin, joilla nykyistä useammat oppilaat saataisiin syömään koululounasta. Muissa lautakunnissa ei tullut muutosesityksiä.

Käsittelyssä olevan Sarastia Oy:n Vuokrattavat elementtirakennukset –sopimukseen liittymisen tarkoituksena olisi nostaa elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen tilapalveluyksikön valmiutta ratkaista myös yllättävät ja nopeaa reagointia edellyttävät väistö- ja lisätilatarpeet. Sarastia Oy on kilpailuttanut usean toimittajan puitejärjestelyn, jonka kohteena ovat siirtokelpoiset, moduulirakentamiseen perustuvat elementtirakennukset väliaikaiseen tai pysyvämpään käyttöön. Esityksen mukaan puitesopimus loisi hankinnoille selkeän raamin ja nopeuttaisi sekä keventäisi hankintaprosessia.

Lopullisen päätöksen tekee kaikissa yllämainitussa asioissa kaupunginvaltuusto.

Kaupunginhallituksen esityslista 20.12.2021