Seppäläntien valaistuksen parantaminen Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslistalla 12.12.2019

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan vuoden viimeinen kokous on käsillä torstaina 12.12.2019.

Kokouksen esityslistalla on muun muassa kevyen liikenteen valaistuksen parantaminen Rauhalan Seppäläntiellä. Katuvalaistusta on lisätty koeluontoisesti Emännänkadun ja Pesurintien välisellä katuosuudella. Liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Seppäläntien kevyen liikenteen väylän pohjoisosan valaistusta parannettaisiin keväällä 2020. Mikäli lautakunta hyväksyy esityksen, se etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyn kautta kaupunginvaltuustolle.

Lautakunta käsittelee myös Isnäs Gård-Edön tiekunnan esitystä siitä, että kaupunki ottaisi kunnossapitovastuulleen noin 1,8 kilometrin verran tieosuutta Edöntiellä.

Lautakunta saa eteensä myös suunnitelman taajamametsien hoitoalueista vuosille 2020–2022.

Linkki esityslistaan