Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar förbättringen av Smedjevägens belysning 12.12.2019

Näringslivs- och infrastrukturnämnden sammanträder på årets sista möte på torsdagen 12.12.2019.

På föredragningslistan är bland annat förbättringen på belysningen på Smedjevägen i Fredsby. Som experiment ökades gatubelysningen mellan Värdinnegatan och Pesursvägen. För att öka trafiksäkerheten kommer belysningen på lätt trafikleden att förbättras i den norra delen av Smedjevägen våren 2020.  Om nämnden godkänner förslaget kommer det ännu att behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Nämnden tar också ställning till förslaget som Isnäs Gård-Edö väglag har skickat. Där föreslås att staden skulle sköta underhållet på Edövägens vägavsnitt på cirka 1,8 km.

Nämnden behandlar också ärendet om åtgärder i tätortsskogar för åren 2020–2022.

Länk till föredragningslistan