Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarvion eteneminen ja tietopyyntöihin vastaaminen

Vanha vaaka gammal våg

Kaupungin valmistelemat säästötoimet mahdollisine koulujen ja päiväkotien lakkauttamisineen herättävät eri tahojen edustajissa runsaasti kysymyksiä. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa valmistellaan tällä hetkellä vuoden 2020 talousarviota. Vasta kun kaupunginvaltuusto on marraskuussa 2019 tehnyt päätökset määrärahoista, alkaa mahdollinen lakkauttamisprosessi, joka käsitellään erikseen ja siten, että asianosaisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen 4.10.2019:

Keskuksen talousarvioprosessin etenemisestä

Kaupungin taloudellinen tilanne on haastava. Kaikille keskuksille on annettu ohjeet sopeuttaa taloutensa. Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kulujen pitäisi vuonna 2020 olla noin 700 000 euroa pienemmät kuin tämän vuoden talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen toimialojen lautakuntien esitykset menevät kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallituksen esittelijänä kaupunginjohtaja valmistelee asian hallitusta varten. Lautakunnan kannanotto ei sido kaupunginjohtajaa, vaan hän arvioi itsenäisesti, minkä päätösehdotuksen tekee asiassa. Kaupunginhallitus valmistelee asian kaupunginvaltuustolle ja tekee valtuuston käsittelyyn pohjaehdotuksen. Valtuusto päättää kaupungin vuoden 2020 talousarviosta marraskuussa 2019.

Koulu-, päiväkoti- ja/tai palveluverkon mahdolliset muutokset

Kaupunginvaltuusto päättää sivistys- ja hyvinvointikeskuksen vuoden 2020 ja tulevien taloussuunnitelmavuosien määrärahasta. Muun muassa lapsi- ja oppilasmäärien muutokset ja kunnan yleinen taloustilanne vaikuttavat kunnan koulu- ja päiväkotiverkkoon. Valtuusto voi tehdä päätöksen siitä, että se varaa riittävän määrärahan, tai se voi ottaa myös periaatteellisen kannan määrärahatarpeeseen. Tämä periaatteellinen kanta voi esimerkiksi tarkoittaa, että määräraha jotakin koulua tai päiväkotia varten varataan ehkä seuraavan vuoden elokuun alkuun asti.

Koulun tai päiväkodin mahdollista lakkauttamista on käsiteltävä omana asiana, mikäli sivistys- ja hyvinvointikeskus ei saa riittävästi määrärahaa. Tämä edellyttää päätöksenteon pohjaksi pedagogisia ja muita selvityksiä, kuulemistilaisuuksia sekä vaikuttamismahdollisuuksien antamista, jolloin kukin voi antaa asiasta mielipiteensä. Ilmoitamme tällaisen asian vireille tulosta ja kuulemisista muun muassa kaupungin verkkosivuilla, asianomaisissa kouluissa tai/ja päiväkodeissa, tiedotteilla ja lehti-ilmoituksilla, jotta asianosaisilla on vielä todellinen mahdollisuus vaikuttaa asiaan.

Lopullinen ratkaisu edellyttää toimielinten kuten lautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyä. Valtuusto päättää lopulta kaupunginhallituksen esityksestä lakkauttamisasiasta. Kunnan jäsen voi hakea valtuuston päätökseen muutosta 30 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaamisesta.

Kyselyistä ja selvityksistä

Teemme parhaamme, jotta voisimme vastata kaikkiin tietopyyntöihin mahdollisimman nopeasti, joustavasti ja yksinkertaisesti sen tiedon perusteella, mikä meillä jo on. Saamme nyt runsaasti yhteydenottoja sähköpostilla ja puhelimitse sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviovalmistelua koskien. Pyynnöt ovat hyvin erilaisia. Kysymykset vaihtelevat yksittäisestä tiedosta aina laajoihin selvityksiin asti. Meidän on

dokumentoitava kaikki pyynnöt huolellisesti, joten toivomme siksi yhteydenottoja kirjallisesti, mielellään sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@loviisa.fi. Kirjallinen palautemahdollisuus antaa myös valmistelu- ja työrauhan.

Emme valitettavasti voi tällä hetkellä tuottaa, seuloa, muokata tai yhdistellä uutta tietoaineistoa yksityishenkilöiden tai muiden tahojen pyynnöstä, jottei kenenkään yksittäisen viranhaltijan tai työntekijän työn määrä muodostu kohtuuttomaksi. Tällä halutaan välttää virheellisyyksiä ja varmistaa, että tehtävien hoito olisi tuloksellista. Päätöksenteon tueksi laadimme selvityksiä ja raportteja toimielimelle (kuten lautakunnalle tai kaupunginhallitukselle), mutta valitettavasti yksittäisille luottamushenkilöillekään meillä ei ole mahdollisuutta laatia erillisiä tutkimuksia, koota tai muokata aineistoa eri lähteistä.

Lisätietoja:

Kirsi Kinnunen, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi

Alansa tietoja antavat:

Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö, puh. 0440 555 332, timo.tenhunen@loviisa.fi

Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö, puh. 0443 493 132, sofia.hoff@loviisa.fi