Soilfood Oy tiedottaa 13.7.2022: Kompostoinnista mahdollista hajuhaittaa Loviisassa

Soilfood Oy aloitti vuoden 2022 alussa sekalietteen kompostoinnin Loviisan varastointi- ja käsittelykentällä. Kompostoinnin lopputuotteena valmistuu maanparannusainetta maatalouteen.

Toiminnassa on heinäkuussa havaittu raaka-aineen märkyydestä johtuva tilapäinen muutos, joka aiheuttaa normaalista poikkeavaa hajua. Soilfood on aloittanut toimenpiteet, joilla hallitaan raaka-aineen kosteutta ja pyritään pitämään hajuhaitta mahdollisimman lyhyenä. Soilfood pahoittelee mahdollisesti aiheutunutta haittaa.