Soilfood Oy meddelar 13.7.2022: Kompostering kan orsaka luktolägenheter i Lovisa

I början av 2022 började Soilfood Oy kompostera blandslam på lagrings- och behandlingsfältet i Lovisa. Som slutprodukt av komposteringen tillverkas jordförbättringsmedel för jordbruket.

I juli upptäcktes en tillfällig förändring i verksamheten som beror på fuktigt råmaterial och som orsakar lukt som avviker från det normala. Soilfood har inlett åtgärder för att hålla råmaterialets fuktighet under kontroll och luktolägenheten så kortvarig som möjligt. Soilfood beklagar eventuella olägenheter.