Sosiaali- ja terveyspalvelut pitää uudistaa kuntapohjaisesti ja alueiden erilaisuus huomioiden

Itäisen Uudenmaan kaupunkien ja kuntien edustajat kokoontuivat Porvoossa 16. toukokuuta. Kokouksessa käsiteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamista alueella. Taustalla on Uudenmaan kaikkien kuntien johdon sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n yhteinen näkemys siitä, että Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee uudistaa kuntapohjaisesti.

Itäisen Uudenmaan osalta tämä tarkoittaa Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pukkilan sekä Sipoon yhteisen noin 100 000 asukkaan järjestämisalueen suunnittelua. Työ on jo viranhaltijatasolla aloitettu osassa kunnista, ja sitä on tarkoitus jatkaa kesän ja syksyn aikana. Työtä tukee myös ulkoinen asiantuntija, joka tarkastelee järjestämisalueen kustannuksia ja tarkempia rakenteita. Asiantuntijatyön lopputuloksella on oleellinen merkitys asian etenemisessä päätöksentekoon.

– Itäisen Uudenmaan alue on toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisalueelle. Alueen vahva kaksikielisyys voidaan myös huomioida parhaiten palveluiden järjestämisessä, toteaa Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Kuntapohjaisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä asukkaiden ja palveluiden tarvitsijoiden kannalta luontevaa ja ihmislähtöistä, jatkaa Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka.

Itäisen Uudenmaan edustajat totesivat neuvottelussa, että sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettava asiakaslähtöisesti, hallitusti, vaiheittain ja kuntapohjaisesti. Palveluiden järjestämisvastuuta tulee koota tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti. Uudistuksen tulee vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvastuulla oleviin muihin palveluihin, kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin.

Tämä tarjoaa koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka edellyttävät kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kuntapohjainen, kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva järjestämismalli mahdollistaa lisäksi välittömän uudistustyön käynnistämisen nykylainsäädännön puitteissa. Uudistus voi edetä riskittömämmin ja hallitusti ilman monimutkaista, uutta hallinnon tasoa.

Myös kuntayhtymien omistajaohjausta ja toiminnan ohjausta pitää vahvistaa, jotta voidaan edistää uudistuksen tavoitteita, palveluiden saatavuutta, yhdenvertaisuutta sekä kustannusten kasvun hillintää.

Tämä edellyttää toimintatapojen uudistamista, sähköisten palvelujen lisäämistä sekä yhteisen tietopohjan ja tiedolla johtamisen parantamista.

– Tavoitteena tulee olla uudet innovatiiviset ratkaisut asiakaslähtöisesti. Uudistuksia ei tule tehdä hallintomallien ehdoilla, painottaa Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Jouni Martikainen, Askolan kunta, puh. 040 5587 589, jouni.martikainen@askola.fi

Kunnanjohtaja Tiina Heikka, Lapinjärven kunta, puh. 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, Loviisan kaupunki, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, puh 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Porvoon kaupunki, puh. 019 520 2200, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

Kunnanjohtaja Juha Myyryläinen, Pukkilan kunta, puh. 040 530 8595, juha.myyrylainen@pukkila.fi

Kunnanjohtaja Mikael Grannas, Sipoon kunta, puh. 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi