Strömforsin ruukin rakennusten myynti ja Pyhtään museosopimus kaupunginhallituksessa

Alapaja Strömforsin ruukissa Loviisassa . Nedre smedjan i Strömfors bruk i Lovisa

Loviisan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 12.4.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa Strömforsin ruukin rakennusten ja niihin liittyvän maa-alueen myynti ja Pyhtään kunnan museohankkeen yhteistyösopimus.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa Loviisan kaupungin omistamien rakennusten ja niihin liittyvän maa-alueen myyntiä Strömforsin ruukissa. Asia palautettiin uuteen valmisteluun valtuuston kokouksessa 17.3.2021. Rakennusten myyminen ennen kaavoitusta helpottaa kaavoituksen onnistumista. Myynnissä huomioidaan myös se, että myynti ei hankaloita Loviisan kaupungille jäävän yläpajarakennuksen museotoimintaa. Myyntisopimuksen yhteydessä sovitaan tulevasta museotoiminnasta alapajankin tiloissa. Alueella toimii vuokralaisina useita pienyrityksiä. Heidät on huomioitu myyntiprosessissa ja tullaan huomioimaan laadittavissa myynti-ilmoituksissa ja asiakirjoissa sekä laadittavassa sopimuksessa. Myyntiprosessia suunniteltaessa ja valmisteltaessa on tehty myös analyysi yritys- ja talousvaikutuksista. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan hyväksyykö se ruukin alueen rakennusten ja niihin liittyvän maa-alueen laittamisen myyntiin.

Kaupunginhallitus ottaa myös kantaa Pyhtään kunnan museohankkeen yhteistyöhön ja yhteistyösopimukseen. Ehdotuksen mukaan Loviisan kaupunki sitoutuisi maksamaan erä- ja luontokulttuurimuseohankkeelle vuosittain 50 000 euroa sekä indeksikorotuksen, mikäli hanke toteutuu. Museovierailijoiden matkareitit kulkevat monen naapurikunnan läpi, ja he käyttävät palveluita laajalla alueella, mistä hyötyisivät Loviisan ravintolat, majoitusliikkeet ja muut matkailijoita palvelevat yritykset. Sitoumus annettaisiin viiden vuoden ajalle museon toiminnan aloittamisesta. Kaupunginhallitus oikeuttaisi kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi lakkautetaanko elinkeinopäällikön virka ja perustetaanko elinvoimankehittäjän virka.

Esityslistalla on myös sähköautojen hankinta yhteiskäyttöön leasingsopimuksella ja kaupungin strategian hyväksyminen. Asiat on valmisteltu uudelleen.

Kaupunginhallituksen esityslista 12.4.2021