Taidekävelyitä Loviisan keskustan alueella 15.5. ja 22.5.2023

Lovisa-muraali. Lovisa-muralen

Loviisaan on valmisteilla taideohjelma, jonka avulla pyritään löytämään uusia tapoja tuoda kulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä osaksi loviisalaisten arkea. Tavoitteena on lisäksi kohottaa asuin- ja elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä tunnistaa Loviisan alueelle kulttuurihistoriallisesti merkitykselliset osa-alueet. Yhtenä osana taideohjelmaa järjestetään yleisön toivomia taidekävelyitä 15.5. ja 22.5.2023 kello 16.30. Kävelyiden jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus ja kahvitarjoilu.

Ohjelmaa varten on kuultu asukkaiden näkemyksiä ja monipuolisia toiveita julkisesta, eri puolille Loviisaa sijoitettavasta taiteesta. Kysely oli avoinna 14.10.–4.12.2022. Kysely toteutettiin karttapohjaisella kyselyllä, jotta jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus myös nähdä, mitä muut vastaajat olivat toivoneet. Yksittäistä paikkaa ei ollut välttämätöntä merkitä, vaan kyselyyn pystyi jättämään myös jonkin yleisemmän paikkaan sitomattoman ehdotuksen tai ajatuksen.

Kysely oli avaus asukkaiden kuulemiseen ja pohjana taideohjelman osiossa, joka tähtää osallisuuden lisäämiseen. Ehdotuksia on käyty läpi, ja niiden pohjalta järjestetään nyt keskustan alueella kaksi erillistä taidekävelyä.

Kävelyt vetää kuvanveistäjä ja julkisen taiteen asiantuntija Marjukka Korhonen, jolla on kokemusta usean muun kaupungin julkisen taiteen projekteista. Paikalla on myös loviisalaisia, taideohjelmatyöryhmässä mukana olevia henkilöitä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Kävelyt ovat osittain esteettömiä, ja niiden pituus on korkeintaan noin 1,5 km.

Taidekävelyt järjestetään seuraavasti:

15.5.2023 kello 16.30–18.30
Lähtöpaikka: Porvoonkadun puistikko, osoitteessa Puistikkokatu 3
Kävelyn reitti: Porvoonkadun puisto – Tykistökatu – Seppäläntie – Rauhalantie – Harjurinne (yhteensä noin 1,5 km)
Noin kello 17.30–18.30 keskustelutilaisuus sekä kahvitarjoilu, Harjurinteen alakoulun ruokasali, osoitteessa Ratakatu 1

22.5.2023 kello 16.30–18.30
Lähtöpaikka: Laivasilta
Kävelyn reitti: Ilmoitetaan tarkemmin 15.5.
Noin kello 17.30–18.30 keskustelutilaisuus sekä kahvitarjoilu, Lovisavikens skolan ruokasali, osoitteessa Brandensteininkatu 27

Tervetuloa!

Lisätietoja kyselystä ja kävelyistä antaa kulttuurituottaja Päivi Karppi, paivi.karppi@loviisa.fi.