Konstpromenader i Lovisa centrum 15.5 och 22.5.2023

Lovisa-muraali. Lovisa-muralen

Ett konstprogram håller på att upprättas för Lovisa. Med programmet försöker man hitta nya sätt att införliva kultur, delaktighet och gemenskap i Lovisabornas vardag. Ett ytterligare syfte är att höja boende- och livsmiljöns kvalitet och trivseln samt att identifiera delområden som är kulturhistoriskt betydande för Lovisaområdet. Som en del av konstprogrammet ordnas konstpromenader på begäran av allmänheten 15.5 och 22.5.2023 klockan 16.30. Efter promenaderna blir det diskussion och kaffeservering.

För programmet har man samlat in invånarnas åsikter och mångsidiga önskemål om offentlig konst som kunde placeras på olika platser i Lovisa. Enkäten var öppen 14.10–4.12.2022. Enkäten var kartbaserad så att var och en som besvarade den också kunde se vilka andra önskemål som registrerats. Det var inte nödvändigt att märka ut enskilda ställen, utan det var också möjligt att på ett mer generellt plan lämna in förslag eller idéer som inte var platsbundna.

Enkäten var en inledande åtgärd för att höra invånarna och utgör grunden för den del av konstprogrammet som syftar till att öka delaktigheten. Förslagen har setts över, och på basis av dem ordnas det nu två separata konstpromenader i centrum.

Promenaderna leds av skulptören och experten på offentlig konst Marjukka Korhonen, som har erfarenhet av projekt inom offentlig konst i flera andra städer. På plats finns också Lovisabor, personer som deltar i arbetsgruppen för konstprogrammet. Alla intresserade är välkomna att delta. Promenaderna är delvis tillgängliga och högst cirka 1,5 kilometer långa.

Konstpromenaderna ordnas enligt följande:

15.5.2023 klockan 16.30–18.30
Startplats: Den lilla parken vid Borgågatan på adressen Skvärgatan 3
Promenadrutt: Parken vid Borgågatan – Artillerigatan – Smedjevägen – Fredsbyvägen – Harjurinne (totalt cirka 1,5 km)
Cirka klockan 17.30–18.30 diskussion och kaffeservering, Harjurinteen koulus matsal på adressen Bangatan 1

22.5.2023 klockan 16.30–18.30
Startplats: Skeppsbron
Promenadrutt: Meddelas närmare 15.5
Cirka klockan 17.30–18.30 diskussion och kaffeservering, Lovisavikens skolas matsal på adressen Brandensteinsgatan 27

Välkommen!

Mer information om enkäten och promenaderna fås av kulturproducent Päivi Karppi, paivi.karppi@loviisa.fi.