Vastaa uuden taideohjelman asukaskyselyyn 4.12.2022 mennessä

Loviisaan on tekeillä taideohjelma ja asukkaita pyydetään nyt antamaan näkemyksiä ja toiveita julkisesta taiteesta kyselyn kautta.

Kyselyyn voi vastata 4.12.2022 asti tästä linkistä.

Taideohjelmatyössä etsitään julkista taidetta ja kaupunkitilaa koskevien suurten linjausten ja tulevaisuuden tavoitteiden suuntaa – tuomalla taide osaksi kaupunkirakentamista edistetään elinympäristön viihtyvyyttä ja myönteisiä kokemuksia. Taideohjelman avulla pyritään löytämään uusia tapoja tuoda kulttuuria, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä osaksi loviisalaisten arkea. Tavoitteena on lisäksi kohottaa asuin- ja elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä tunnistaa Loviisan alueelle kulttuurihistoriallisesti merkitykselliset osa-alueet.

– Ohjelmaa varten halumme kuulla asukkaiden näkemyksiä ja monipuolisia toiveita julkisesta, eri puolille Loviisaa sijoitettavasta taiteesta, kulttuurituottaja Päivi Karppi kertoo. Nyt avattu kysely on yksi tapa kuulla asukkaita. Jatkossa järjestetään esimerkiksi työpajoja, joissa voidaan esittää toiveita ja ideoita alueittain vielä tarkemmin.

Kyselyssä julkisella taiteella viitataan taiteeseen, joka sijaitsee julkisella tai puolijulkisella paikalla, joko ulkona tai sisällä: esimerkiksi veistoksiin, valo- ja äänitaiteeseen, esityksellisiin tapahtumiin tai kaupunkirakenteisiin integroitavaan taiteeseen (esimerkiksi seinämaalaukset, liikenneympyrät, bussipysäkit), jotka ovat koettavissa julkisessa kaupunkitilassa pääsymaksutta. Myös siis esimerkiksi koulut, päiväkodit ja terveyskeskukset ovat sopivia tiloja julkiselle taiteelle.

Kysely toteutetaan paikkatietokyselynä, johon voi merkitä paikan, jonne haluaisi taidetta tai esimerkiksi tapahtuman. Kaikki vastaukset näkyvät muille vastaajille. Jo ehdotettuakin asiaa voi toivoa uudelleen niin halutessaan. Kyselyyn voi jättää useammankin toiveen ja ajatuksen.

– Toivomme mahdollisuuksien mukaan myös pientä perustelua – esimerkiksi valoteos tuomaan turvallisuutta, seinämaalaus tuomaan väriä, mutta perustelu ei ole pakollinen, Karppi selventää.

Ensisijaisesti kyselyyn vastataan sähköisesti. Mikäli sähköinen vastaaminen ei ole mahdollista, Lovinfosta ja Loviisan kirjastoista löytyy paperilomakkeita, joilla kyselyyn voi myös vastata. Taideohjelmaa sekä siihen liittyvää kyselyä käsitellään myös kulttuurikahveilla 15.11. kello 17-19, Ohjaamossa (Brandensteininkatu 13).