Invånarenkät gällande nytt konstprogram – svara senast 4.12.2022

I Lovisa håller man på att utarbeta ett konstprogram och nu ombeds invånarna ge önskemål och synpunkter gällande offentlig konst genom att besvara en enkät.

Du kan besvara enkäten fram till 4.12.2022 via denna länk.

I konstprogramarbetet vill man i grova drag dra upp riktlinjer och fundera på framtidsmål gällande offentlig konst och stadsrum – genom att införliva konst i stadsbyggande främjar man trivseln och positiva upplevelser i livsmiljön. Med konstprogrammet försöker man hitta nya sätt att införliva kultur, delaktighet och samhörighet i Lovisabornas vardag. Dessutom är syftet att öka kvaliteten på boende- och livsmiljön och trivseln i den samt att identifiera delområden som är kulturhistoriskt sett betydande för Lovisaområdet.

– För programmet vill vi nu höra invånarnas synpunkter och mångsidiga önskemål gällande offentlig konst som kunde placeras på olika platser i Lovisa, berättar kulturproducent Päivi Karppi. Enkäten är ett första steg i att höra invånarna. I fortsättningen ordnas till exempel verkstäder där man områdesvis kan framföra ännu mer detaljerade önskemål och idéer.

Med offentlig konst avses i enkäten konst som är placerad på en offentlig eller halvoffentlig plats, antingen utomhus eller inomhus: till exempel skulpturer, ljus- och ljudkonst, evenemang med föreställningskaraktär eller konst som är införlivat i stadsstrukturen (till exempel väggmålningar, rondeller, busshållplatser) som kan upplevas i det offentliga stadsrummet utan inträdesavgift. Också till exempel skolor, daghem och hälsovårdscentraler är lämpliga platser för offentlig konst.

Enkäten är en GIS-enkät där man kan markera en plats där man vill ha konst eller till exempel evenemang. Alla svar som sparas förblir synliga för andra som svarar på enkäten. Det går bra att på nytt önska sådant som nån annan redan föreslagit, om man vill. Fyll gärna i flera önskemål eller tankar.

– Vi önskar också korta motiveringar om det är möjligt – till exempel ljusverk för att ge en känsla av trygghet och säkerhet eller väggmålningar för att ge färg åt omgivningen, men motiveringar är inte obligatoriska, förtydligar Karppi.

Enkäten besvaras i första hand via webben men det går också att svara med pappersblanketter i Lovinfo och Lovisa bibliotek. Konstprogrammet och enkäten som anknyter till det behandlas också på Kulturkaffet 15.11 klockan 17–19 i Navigatorn, Brandensteinsgatan 13.