Katujen talvikunnossapito onnistuu parhaiten yhteistyöllä – Turvallista talvea!

Talvi on täällä. Se peitti kadut lumella, ja Loviisanlahden hauraalla jäällä. Talven saapuessa kaupungin katujen talvikunnossapito vaatii suunnitelmallista yhteistyötä läpi talven. Pienetkin teot, kuten jalkakäytävien lumen poistaminen, ovat merkittäviä ja lisäävät kaikkien turvallisuutta.

Talvihoidosta vastaavat kaupunki ja kiinteistöt

Loviisan kaupunki pitää kadut kunnossa auraamalla, suolaamalla ja hiekoittamalla. Talvihoidon vastuut jakautuvat kaupungin ja kiinteistönomistajien kesken. Katujen talvikunnossapitovastuut

Kiinteistöjen omistajien velvollisuus on pitää kiinteistön alueelta jalkakäytävä käyttökelpoisena – poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää ja huolehtimalla liukkauden torjunnasta. Vastuu perustuu lakiin kadun ja eräiden alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005). Lisäksi vastuuseen vaikuttaa pelastuslaki (379/2011).

Ethän kolaa lunta pihaltasi naapurin tontille, kadulle tai kaupungin puistoalueelle. Kaduille ei voi myöskään varastoida lunta. Jos lumikasat eivät mahdu tontillesi, ne tulee viedä kaupungin lumenkaatopaikalle (10 euroa/kuorma). Loviisan kaupungin lumenkaatopaikka sijaitsee Rakentajantien teollisuusalueella. Lumen mukana ei saa tuoda rakennusjätteitä, roskia, talousjätteitä tai pilaantuneita maa-aineksia. Ne on toimitettava luvallisiin vastaanottopaikkoihin.

Milloin tiet aurataan?

Loviisan kaupunki noudattaa aurauksessa katujen hoitoluokituksen mukaista aurausjärjestystä. Pääkadut (I luokka) aurataan ensin, ja asuntokadut vasta niiden jälkeen.

Kun lunta sataa paljon ja pitkään, pääkatuja ja joukkoliikenteen käyttämiä katuja joudutaan auraamaan jatkuvasti, jolloin asuntokatujen auraus viivästyy.

Hidasta vauhtia talvella – Varaa aikaa liikkumiseen

Loviisan kaupunki varoittaa kaikkia katujen liukkaudesta talviaikana. Varaathan itsellesi aikaa kaduilla ja teillä liikkumiseen, että voit tehdä sen turvallisesti.

Talvilämpötilat saattavat heitellä nollasta pakkaseen, ja se tekee kaduista erittäin liukkaita. Erityisesti aamuisin voi olla yllättävän liukasta. Katujen hiekoitustarvetta seurataan jatkuvasti ja kaikkialla hiekoitetaan ajallaan, mutta kovin paljon ennakkoon ei voida hiekoittaa, koska hiekka jää mahdollisen vesi-, räntä-, tai lumisateen alle.

Otetaan olosuhteet huomioon!

Aura-autot syöksevät lunta valleihin, ja kauhakuormaajat keräävät lumikasoja kuorma-autoihin. Pidä sopiva turvaväli ohittaessa. Huomioithan auraajat ja huolehdithan myös omasta näkyvyydestäsi.

Yleisillä paikoilla ja teiden varsilla olevat lumikasat eivät ole leikkipaikkoja turvallisuussyistä. Lumikasat voivat sisältää piilossa olevia teräviä esineitä tai kiviä. Lumikasoja siirtävän kauhakuormaajan kuljettaja ei näe, jos lasten rakentamissa lumilinnoissa ja lumikasan onkaloissa on lapsia leikkimässä.

Loviisan kaupunki pyytää kaikkia varovaisuuteen talviaikana kaduilla liikuttaessa. Autoilija, hidastathan vauhtiasi, ja, jalankulkija, kuljethan liukkautta pitävissä kengissä tarvittaessa.

Kiitos yhteistyöstä ja turvallista talvea!

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus