Vinterunderhållet av gator lyckas bäst i samarbete – Ha en trygg vinter!

Vintern är här. Den täckte gatorna med snö och Lovisaviken med svag is. Vinterunderhållet av stadens gator kräver planmässigt samarbete genom hela vintern. Även små åtgärder, som att röja snö från trottoarer, är betydande och ökar säkerheten för alla.

Staden och fastigheterna ansvarar för vinterunderhållet

Lovisa stad håller gatorna i skick genom att ploga, salta och sanda. Ansvaret för vinterunderhållet delas mellan staden och fastighetsägarna. Ansvar för vinterunderhåll av gator

Fastighetsägarna har skyldighet att hålla gångbanan vid fastigheten användbar – genom att avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken på gångbanan och sköta halkbekämpningen på gångbanan. Ansvaret grundar sig på lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (547/2005). Ansvaret påverkas också av räddningslagen (379/2011).

Skotta inte snö från din gård in på grannens tomt, gatan eller stadens parkområde. Snö får inte inte heller lagras på gatorna. Om snöhögarna inte ryms på din tomt ska de föras till stadens snöavstjälpningsplats (10 euro/lass). Lovisa stads snöavstjälpningsplats finns på industriområdet på Byggarevägen. Byggavfall, skräp, hushållsavfall eller förorenad jord får inte transporteras med snön. De ska levereras till godkända mottagningsplatser.

När plogas vägarna?

Lovisa stad plogar sina gator enligt den plogningsordning som anges i underhållsklassificeringen för gator. Huvudgatorna (klass I) plogas först och bostadsgatorna först efter det.

Då det snöar kraftigt och under en lång tid måste huvudgatorna och de gator som används av kollektivtrafiken plogas kontinuerligt, vilket fördröjer plogningen av bostadsgator.

Sakta ner farten på vintern – reservera tid för färden

Lovisa stad varnar alla för hala gator på vintern. Du reserverar väl tillräckligt med tid för att röra dig på gator och vägar så att du kan röra dig tryggt.

Temperaturen kan variera mellan noll grader och minusgrader, vilket gör gatorna mycket hala. Särskilt på morgnarna kan det vara överraskande halt. Behovet av att sanda gatorna övervakas kontinuerligt och överallt sandas gatorna i tid. Det går dock inte att sanda gatorna speciellt långt på förhand eftersom sanden hamnar under det eventuella regnet, snöslasket eller snöfallet.

Ta hänsyn till omständigheterna!

Plogbilar samlar snö i vallar, och skoplastare samlar upp snöhögar på lastbilsflakar. Håll ett lämpligt säkerhetsavstånd när du kör om andra. Var uppmärksam på plogbilarna och se till att du själv syns.

Snöhögar på allmänna platser och vid vägkanter är av säkerhetsskäl inte lekplatser. I snöhögarna kan det finnas vassa föremål eller stenar. Den skoplastarförare som flyttar snöhögarna ser inte om det finns lekande barn i de snöslott som barnen byggt eller i hålorna i snöhögar.

Lovisa stad ber alla att röra sig försiktigt på gatorna på vintern. Bilister, sakta ner farten. Fotgängare, använd vid behov skor som lämpar sig för halka.

Tack för samarbetet och ha en trygg vinter!

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur