Tetomin tuulivoimahanke keskeytetään hankeyhtiön pyynnöstä

Loviisan kaupunki on saanut pyynnön hankeyhtiö Ilmatar Energy Oy:ltä, tuulivoimalahankkeen keskeyttämisestä. Keskeyttämispäätöksen taustalla on hankeyhtiön, ja alueen maanomistajan välisen maanvuokrasopimuksen päättyminen. Maanomistaja on irtisanonut hankealuetta koskeneen maanvuokrasopimuksen.

Yleiskaavoitusprosessi voidaan keskeyttää lautakunnan päätöksellä. Keskeyttämispäätöksen myötä myös kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo keskeytyy. Asiasta informoidaan myös lausuntopyynnön saaneita. Loviisassa yleiskaavoituksen vireille tulosta ja hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto, joten kaavoituksen lopettaminen menee lautakunnasta edelleen valtuuston päätettäväksi. Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen kuulutetaan kaavoitus päättyneeksi.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus