Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Kuningattarenrannan pohjoisosan vesihuollon rakentaminen vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa

Loviisan Vesiliikelaitos. Affärsverket Lovisa Vatten.

Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta kokoontuu tiistaina 9.3.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa vesiliikelaitoksen toimintakertomus sekä tilinpäätös vuodelle 2020.

Loviisan Vesiliikelaitoksen tilikauden ylijäämä on 168 213 euroa. Talousarvion mukaan ylijäämäksi oli arvioitu 70 800 euroa. Liikevaihto alitti talousarvion 17 454 euroa. Toimintakulut alittuivat 372 011 euroa ja poistojen määrä oli 89 557 euroa talousarviota suurempi. Lisäksi rahoitustuotot ja -kulut alittivat talousarvion 11 841 eurolla. Vesiliikelaitoksen johtokunnalle esitetään, että se hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja siirtää ylijäämän euroa yli-/alijäämätilille vesiliikelaitoksen taseeseen ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Lisäksi kokouksessa käsitellään Kuningattarenrannan pohjoisosan vesihuollon rakentamista. Vesiliikelaitoksen osuus urakkahinnasta on 149 000 euroa. Esityksen mukaan johtokunta hyväksyy vesiliikelaitoksen osallistumisen Kuningattarenrannan pohjoisosan vesihuollon rakentamiseen.

Loviisan Vesiliikelaitoksen esityslista 9.3.2021