Verksamhetsberättelse och bokslut samt byggande av vattenservice i Drottningstrandens norra del i vattenaffärsverkets direktionsmöte

Loviisan Vesiliikelaitos. Affärsverket Lovisa Vatten.

Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten sammanträder på tisdagen 9.3.2021 på distans. På föredragningslistan finns bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020.

I vattenaffärsverkets bokslut framkommer att räkenskapsperiodens överskott är 168 213 euro. Enligt budgeten var överskottet uppskattat till 70 800 euro. Omsättningen underskred budgeten med 17 454 euro. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med 372 011 euro och avskrivningarna överskred budgeten med 89 557 euro. Därtill underskred finansieringsintäkterna och –utgifterna budgeten med 11 841 euro. I beredningen föreslås att direktionen godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2020 och överför överskottet till över-/underskottet i vattenaffärsverkets balans och undertecknar bokslutet.

Dessutom behandlar direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten byggande av vattenservice i Drottningstrandens norra del. Vattenverkets andel av entreprenadpriset är 149 000 euro. Enligt förslaget godkänner direktionen vattenverkets deltagande i byggandet av vattenservice i Drottningstrandens norra del.

Affärsverket Lovisa Vatten, föredragningslista 9.3.2021