Turvallisuuskysely ja -kävely edistävät Loviisan keskustan turvallisuutta

Loviisan kaupunki järjesti 15.11.2022 turvallisuuskävelyn keskustassa yhdessä Loviisan Järjestöt ry:n kanssa. Kävelyä varten kaupunki halusi kuulla asukkaiden kokemuksia turvallisuudesta ja turvattomuudesta. Syksyllä tehtyyn kyselyyn Loviisan keskustan mahdollisista turvattomista paikoista vastasi 157 henkeä. Tuloksia käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 14.11.2022.

Kävelyyn osallistui asiantuntijoita kaupungin eri toiminnoista sekä Loviisan järjestöt ry:n hallituksen jäseniä. Turvallisuuskävelyitä on järjestetty vuodesta 2016 lähtien, ja Pernajan kirkonkylää lukuun ottamatta on nyt ehditty kävellä kaikki Loviisan taajama-alueet läpi.

– Vaikka monet kävelyllä ja kyselyssä ilmenneistä asioista ovatkin meille ennestään tuttuja, joukossa oli myös asioita, joita voitiin lisätä suoraan työlistalle, toteaa infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos.

Poliittiseen päätöksentekoon ja esimerkiksi ELY-keskukselle viedään myös eteenpäin huomioita.

– Seuraavaa kyselyä ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan. Paras kanava tuoda vaikkapa pimenneet katuvalot kaupungin tiedoksi on sähköinen lomake osoitteessa loviisa.fi/palaute, josta tieto ohjautuu tehokkaasti oikealle henkilölle, Lindroos vinkkaa.

Kyselyn tulokset

Liikkuessaan Loviisan keskustassa 81 prosenttia vastaajista koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi. Vastaajista 89 prosenttia asui keskustassa. Vastaajista 78 prosenttia oli työikäisiä. Turvattomuuden tunnetta herätti eniten Mannerheiminkadun liikenne, koulujen pihat koulupäivän jälkeen, Kappelinpuisto hämärällä, Saaristotien liikenne ja yleinen valaistuksen riittämättömyys.

– On syytä todeta, että suuri enemmistö vastauksista liittyy liikenteeseen ja Loviisan keskusta mielletään muuten turvalliseksi, hyvinvointisuunnittelija Päivi Hämäläinen huomauttaa. – Tärkeä askel turvallisuuden parantamiseksi olisi keskustan nopeusrajoituksien noudattaminen, ja tähän vuodenaikaan heijastin käyttöön, tottakai!