Turvallisuusrajoitukset vaikuttavat Taikarannan uimahyppytornin käyttöön kesällä 2024


Taikarannan uimahyppytornin käyttörajoitukset ovat herättäneet paljon keskustelua ja huolta kuntalaisten keskuudessa. Loviisan kaupunki kiittää saamastaan palautteesta ja haluaa jakaa lisätietoja päätökseen vaikuttaneista turvallisuustekijöistä.

Taikarannan syvyysmittaukset ja niiden vaikutukset

Talvella otetut syvyysmittaukset eivät olleet niin kriittisiä, mutta keväällä sukeltajan toimesta tehdyt syvyysmittaukset osoittivat, että veden syvyys on tällä hetkellä 3,0–3,8 metriä. Nämä syvyydet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia 5 metrin hyppytasolta hyppäämiselle, eivätkä myöskään 3 metrin tasolta pää edellä hyppäämiselle.

Turvallisuusasetusten noudattaminen

”Loviisan kaupungin on noudatettava turvallisuusasetuksia ja -määräyksiä, eikä näistä ole mahdollista poiketa. Luonnonmukaisilla uimarannoilla on tärkeää huomioida veden korkeuden muutokset. Tämän kesän aikana emme valitettavasti voi uusia hyppytornia tai ruopata pohjaa, sillä ruoppauksesta aiheutuva lieju tekisi koko alueesta uimakelvottoman. Ruoppaus ja muut toimenpiteet voidaan toteuttaa aikaisintaan syksyllä”, pahoittelee infrastruktuuripäällikkö Pekka Stenius.

Päätös Taikarannan hyppytornin käytöstä tänä kesänä – hyppytornia ei suljeta kokonaan!

Hyppytornin ylätaso (5 m) on suljettu, eikä keskitasolta (3m) saa hypätä pää edellä, mutta tornia ei suljeta kokonaan.

Loviisan kaupunki pahoittelee tilannetta ja sen aiheuttamaa harmia, mutta toivoo kuntalaisten ymmärrystä asiaan. Päätös on tehty turvallisuusasetuksia ja -määräyksiä noudattaen, ensisijaisesti Taikarannalla kävijöiden turvallisuuden takaamiseksi.

Loviisan kaupunki pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että Taikaranta säilyy turvallisena ja miellyttävänä paikkana kaikille kävijöille.

Ystävällisin terveisin,

Pekka Stenius
infrastruktuuripäällikkö

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus