Säkerhetsbegränsningar inverkar på användningen av hopptornet i Drömstrand under sommaren 2024


Användningsbegränsningarna för hopptornet i Drömstrand har väckt mycket diskussion och oro bland kommuninvånarna. Lovisa stad tackar för den respons som den fått och önskar dela ytterligare information om de säkerhetsfaktorer som inverkat på beslutet.

Djupmätningar på Drömstrand och deras konsekvenser

Djupmätningarna som gjordes under vintern var inte så kritiska, men djupmätningarna som en dykare gjorde under våren visade att djupet för närvarande är 3,0–3,8 meter. Dessa djup fyller inte säkerhetskraven för hoppande från fem meters hopplattformen och inte heller för hoppande huvudet före från tre meters nivån.

Iakttagande av säkerhetsförordningar

”Lovisa stad måste följa säkerhetsförordningarna och föreskrifterna, och det är inte möjligt att avvika från dem. På naturenliga badstränder är det viktigt att beakta skillnaderna i vattenhöjden. Under denna sommar kan vi tyvärr inte förnya hopptornet eller muddra bottnen i och med att slammet från muddringen skulle göra hela området olämpligt för simmande. Muddringen kan göras och de övriga åtgärderna vidtas tidigast på hösten”, beklagar infrastrukturchef Pekka Stenius.

Beslut om användningen av hopptornet i Drömstrand denna sommar – hopptornet stängs inte helt!

Hopptornets översta plattform (5 m) är stängd och från mittersta plattformen (3 m) får man inte hoppa med huvudet före, men tornet stängs inte helt.

Lovisa stad beklagar situationen och den olägenhet som det medfört, men efterlyser kommuninvånarnas förståelse i saken. Beslutet är fattat genom att iaktta säkerhetsförordningar och -föreskrifter, i första hand för att säkerställa Drömstrandbesökarnas säkerhet.

Lovisa stad strävar på alla sätt efter att säkerställa det att Drömstrand hålls säker och som en behaglig plats för alla besökare.

Med vänlig hälsning,

Pekka Stenius
infrastrukturchef

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur