Uintia ei suositella Plagenin ja Källan uimarannoilla

Sekä Plagenin että Källan leirikeskuksen uimarannoilta 8.8.2023 otetuissa uimavesinäytteissä suolistoperäisten bakteerien määrä ylitti toimenpiderajan. Näin ollen uimista ei toistaiseksi suositella näillä rannoilla.

Syy korkealle bakteeripitoisuudelle ei ole tiedossa. Uimaveden laadun kehittymistä seurataan uusintanäytteellä. Näytteiden tuloksista ja veden uimakelpoisuudesta tiedotetaan ympäristöterveydenhuollon verkkosivulla osoitteessa https://porvoonymparistoterveydenhuolto.fi/porvoon-ymparistoterveydenhuolto/uimarantojen-veden-laatu/loviisan-uimarannat-bh/