Simning rekommenderas inte vid Plagens badstrand och vid Källa lägergård

Halten intestinala bakterier överskred åtgärdsgränsen i badvattenprovet taget 8.8.2023 vid Plagens badstrand och också vid Källa lägerområdets badstrand. Således rekommenderas inte simning vid dessa stränder tillsvidare.

Orsaken till den höga bakteriehalten är inte ännu känd. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet. Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor https://porvoonymparistoterveydenhuolto.fi/sv/badstrandernas-vattenkvalitet/lovisa-badstrander/