Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat: Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tulee uudistaa kuntapohjaisesti

Uusimaan kartta Nylands karta

Uudenmaan kaikilla 26 kunnalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:lla on yhteinen näkemys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen jatkamisesta alueella. Uudistamista tulee jatkaa kuntapohjaisesti, vapaaehtoisuuteen pohjautuen.

Kuntien johdon neuvotteluissa esille on tullut malli, jossa Uusimaa jaettaisiin viiteen alueeseen, jotka vastaavat perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä:

  • Toimintansa jo aloittanut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote (n. 200 000 asukasta: Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula)
  • Länsi-Uusimaa (n. 460 000 asukasta: Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Karkkila, Kirkkonummi, Vihti)
  • Itä-Uusimaa (n. 100 000 asukasta: Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila, Sipoo)
  • Vantaa ja Kerava (n. 265 000 asukasta) sekä
  • Helsinki (n. 650 000 asukasta).

Kaikki viisi aluetta ovat sekä väestöpohjaltaan että taloudelliselta kantokyvyltään riittäviä turvaamaan edellytykset sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiselle myös niissä Uudenmaan kunnissa, joilla ei yksin olisi tähän riittäviä edellytyksiä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) toimii jo koko Uudenmaan alueella vastaten erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä ja on tärkeässä roolissa uudistettaessa palveluja ja palveluketjuja.

Järjestämisvastuun kokoaminen kuntiin ja kuntayhtymiin luo mahdollisuuden saavuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen valtakunnalliset tavoitteet. Näitä ovat palvelujen saatavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Se mahdollistaa edelleen palvelujen, tiedon ja tietojärjestelmien sekä rahoituksen nykyistä vahvemman integraation.

Kaikki Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä HUS:n toimitusjohtaja ovat sitoutuneita edistämään tälle pohjalle rakentuvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntapohjaista uudistamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluja on uudistettava asiakaslähtöisesti ja hallitusti

Uudenmaan kuntien mielestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tulee jatkaa tulevalla hallituskaudella. Uudistus tulee tehdä vaiheittain, hallitusti ja kuntapohjaisesti. Palveluiden järjestämisvastuuta tulee koota tavalla, joka ottaa huomioon asukkaiden tarpeet kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyttä kuntien järjestämisvastuulla oleviin muihin palveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, liikunta- ja nuorisopalveluihin sekä maahanmuuttopalveluihin. Tämä varmistaa uudistamisen asukas- ja asiakaslähtöisesti ja tarjoaa koko maassa sekä väkirikkaalla Uudellamaalla parhaat mahdollisuudet vastata monimuotoisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka edellyttävät kunnan kaikki toimialarajat ylittävää tiivistä yhteistyötä sekä päätöksentekoa mahdollisimman lähellä asukkaita.

Kuntapohjainen, kuntien ja kuntayhtymien varaan rakentuva järjestämismalli mahdollistaa lisäksi välittömän uudistustyön käynnistämisen nykylainsäädännön puitteissa ja ennen kaikkea riskittömämmän ja hallitun etenemisen ilman monimutkaista, uutta hallinnon tasoa. Uudistamistyön tavoitteet, palveluiden saatavuus ja yhdenvertaisuus sekä kustannusten kasvun hillintä, edellyttävät kuitenkin myös kuntayhtymien omistajaohjauksen ja toiminnan ohjauksen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista, sähköisten palvelujen lisäämistä sekä yhteisen tietopohjan ja tiedolla johtamisen parantamista.

Jan Vapaavuori, pormestari, Helsinki
Jouni Martikainen, kunnanjohtaja, Askola
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja, Espoo
Denis Strandell, kaupunginjohtaja, Hanko
Jyrki Mattila, kaupunginjohtaja, Hyvinkää
Robert Nyman, kunnanjohtaja, Inkoo
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, Järvenpää
Christoffer Masar, kaupunginjohtaja, Kauniainen
Tuija Telén, kaupunginjohtaja, Karkkila
Kirsi Rontu, kaupunginjohtaja, Kerava
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja, Kirkkonummi
Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärvi
Mika Sivula, kaupunginjohtaja, Lohja

Jan. D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, Loviisa
Sam Vuorinen, kunnanjohtaja, Myrskylä
Esko Kairesalo, kunnanjohtaja, Mäntsälä
Outi Mäkelä, kunnanjohtaja, Nurmijärvi
Hannu Haukkasalo, kunnanjohtaja, Pornainen
Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja, Pukkila
Ragnar Lundqvist, kaupunginjohtaja, Raasepori
Mikael Grannas, kunnanjohtaja, Sipoo
Juha-Pekka Isotupa, kunnanjohtaja, Siuntio
Arto Lindberg, pormestari, Tuusula
Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaa
Erkki Eerola, kunnanjohtaja, Vihti
Juha Tuominen, toimitusjohtaja, HUS
Kuva: Uudenmaan liitto