Stads- och kommundirektörerna i Nyland: Social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland bör reformeras på kommunbasis

Uusimaan kartta Nylands karta

Alla 26 nyländska kommuner och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS har en gemensam uppfattning om hur reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta i området. Reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet.

Kommunernas ledning har efter förhandlingar kommit fram till en modell enligt vilken Nyland föreslås bli indelat i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå:

  • Samkommunen Keusote för social- och hälsovårdstjänster i Mellersta Nyland, som redan har inlett sin verksamhet (ca 200 000 invånare: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby)
  • Västra Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo, Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt, Vichtis)
  • Östra Nyland (ca 100 000 invånare: Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Sibbo)
  • Vanda och Kervo (ca 265 000 invånare) och
  • Helsingfors (ca 650 000 invånare).

Alla fem områden är både till befolkningsunderlaget och till sin ekonomiska bärkraft tillräckligt stora för säkerställande av att social- och hälsovårdstjänsterna kan förbättras också i de nyländska kommuner som inte ensamma har tillräckliga förutsättningar för detta.

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) verkar redan i hela Nyland med ansvar för ordnandet av specialsjukvårdstjänster och spelar en viktig roll då tjänsterna och servicekedjorna omorganiseras.

Att sammanföra organiseringsansvaret i kommuner och samkommuner gör det möjligt att nå de riksomfattande målen för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Till dessa mål hör att förbättra tillgången, kvaliteten och jämlikheten i fråga om tjänsterna och att stävja kostnadsökningen. Det är också alltjämt möjligt med en starkare integration av tjänsterna, informationen och datasystemen och av finansieringen än för närvarande.

Alla stads- och kommundirektörer i Nyland och verkställande direktören för HUS har förbundit sig att utifrån detta främja en reform av social- och hälsovårdstjänsterna på kommunbasis.

Social- och hälsovårdstjänsterna bör omorganiseras kundorienterat och kontrollerat

Kommunerna i Nyland anser att reformen av social- och hälsovårdstjänsterna bör fortsätta under den kommande regeringsperioden. Reformen bör genomföras etappvis, kontrollerat och på kommunbasis. Ansvaret för att ordna tjänsterna bör sammanföras på ett sätt som helhetsbetonat beaktar invånarnas behov och som stärker förbindelsen mellan social- och hälsovårdstjänsterna och övriga tjänster på kommunernas organiseringsansvar, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster och invandrartjänster. Detta säkerställer en invånar- och kundorienterad reform och erbjuder i hela landet och i det folkrika Nyland de bästa möjligheterna att svara mot de skiftande samhälleliga utmaningarna, som kräver nära samarbete över gränserna för kommunens alla verksamhetsområden och beslutsfattande så nära invånarna som möjligt.

En kommunbaserad organiseringsmodell som bygger på kommuner och samkommuner gör det dessutom möjligt att omedelbart inleda reformarbetet inom ramen för den gällande lagstiftningen och framför allt att avancera riskfriare och mer behärskat utan en ny, invecklad förvaltningsnivå. Men målen för reformarbetet, tillgången till jämlika tjänster och dämpandet av kostnadsökningen kräver dessutom att samkommunernas ägarstyrning och verksamhetsstyrning stärks, att verksamhetssätten läggs om, att de elektroniska tjänsterna ökas och att det gemensamma kunskapsunderlaget och kunskapsledningen förbättras.

Jan Vapaavuori, borgmästare, Helsingfors
Jouni Martikainen, kommundirektör, Askola
Hannu Haukkasalo, kommundirektör, Borgnäs
Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå
Jukka Mäkelä, stadsdirektör, Esbo
Christoffer Masar, stadsdirektör, Grankulla
Denis Strandell, stadsdirektör, Hangö
Jyrki Mattila, stadsdirektör, Hyvinge
Tuija Telén, stadsdirektör, Högfors
Robert Nyman, kommundirektör, Ingå,
Kirsi Rontu, stadsdirektör, Kervo
Tarmo Aarnio, kommundirektör, Kyrkslätt
Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk
Mika Sivula, stadsdirektör, Lojo
Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, Lovisa
Esko Kairesalo, kommundirektör, Mäntsälä
Sam Vuorinen, kommundirektör, Mörskom
Outi Mäkelä, kommundirektör, Nurmijärvi
Juha Myyryläinen, kommundirektör, Pukkila
Ragnar Lundqvist, stadsdirektör, Raseborg
Mikael Grannas, kommundirektör, Sibbo
Juha-Pekka Isotupa, kommundirektör, Sjundeå
Olli Naukkarinen, stadsdirektör, Träskända
Arto Lindberg, borgmästare, Tusby
Ritva Viljanen, stadsdirektör, Vanda
Erkki Eerola, kommundirektör, Vichtis
Juha Tuominen, verkställande direktör, HUS

Bild: Nylands förbund