Uusi kemikaaliterminaali suunnitteilla Loviisan satamaan 2023

Havainnekuva Kuningattarenrannasta En observationsbild av Drottningensstranden

Loviisan Satama Oy ja AlfaTerminal Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden terminaalialueen rakentamisesta. Suunniteltu terminaalialue sijoittuisi noin kahden hehtaarin suuruiselle alueelle sataman eteläosaan.

AlfaTerminal Oy suunnittelee rakentavansa alueelle uuden kemikaaliterminaalin, minkä kautta kuljetettaisiin vuosittain merkittävä määrä erityyppisiä nestemäisiä tuotteita, pääosin petrokemian tuotteita, biopolttoaineita ja muita kemikaaleja. Kuljetuksissa hyödynnettäisiin sataman kaikkia kuljetusmuotoja. Terminaalin asiakasneuvottelut ovat jo käynnissä.

– Olemme johdonmukaisesti halunneet parantaa palvelujamme ja kehittyä entistä monipuolisemmaksi ja joustavammaksi, kertoo Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen.

– Tarjoamme asiakkaallemme AlfaTerminal Oy:lle hienon mahdollisuuden perustaa nykyaikainen kemikaaliterminaali loistavalle sijainnille, hyvien kulkuyhteyksien ääreen.

AlfaTerminal Oy on aloittanut terminaalin suunnittelun ja selvitys ympäristövaikutusten arvioimista varten on käynnistymässä. Yhtiö arvioi terminaalin valmistuvan vuonna 2023. Se sijoittuisi ensimmäisessä rakennusvaiheessa Loviisan Satama Oy:n lainvoimaisen vesiluvan mukaiselle täyttöalueelle ja toinen rakennusvaihe vaatisi uuden vesilupamenettelyn. Yhtiön mukaan terminaalissa tullaan hyödyntämään uusimman teknologian tarjoamia ympäristöturvallisuus- ja energiatehokkuusratkaisuja.

AlfaTerminal Oy:n kotipaikka on Loviisa. Yhtiön omistavat suomalaiset yritys- ja yksityishenkilöt. Perustajilla löytyy yrittäjä- ja hallintotaustaa, monivuotista kokemusta rakennus- ja rahoitusalalta sekä öljytuotteiden ja petrokemian tuotteiden ulkomaankaupasta.

Loviisan Satama Oy on erikoistunut irtolasti- ja kappaletavaratuotteisiin. Sataman kautta kulkee teollisuuden raaka-aineita, kuten antrasiittia ja sementtiä, mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita ja kiertotaloustuotteita. Tämän lisäksi satama on Itä-Suomen tärkein viljatuotteita palveleva satama.

Lisätietoja:

Loviisan Satama Oy

Tiina Vepsäläinen, toimitusjohtaja

+358 (0)44 055 5731

tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi

AlfaTerminal Oy

Hannu Koivusalo, hallituksen puheenjohtaja

+41 79 910 0502

info(at)alfaterminal.com