En ny kemikalieterminal planeras till Lovisa hamn 2023

Havainnekuva Kuningattarenrannasta En observationsbild av Drottningensstranden

Lovisa Hamn Ab och AlfaTerminal Oy har undertecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde. Avsikten är att det planerade terminalområdet skulle placeras på ett cirka två hektar stort område i södra delen av hamnen.

AlfaTerminal Oy planerar att bygga en ny kemikalieterminal i området, genom vilket en betydande mängd olika typer av flytande produkter, främst petrokemiska produkter, biobränslen och andra kemikalier, skulle transporteras varje år. Alla transportsätt i hamnen skulle användas i transporterna. Terminalens kundförhandlingar pågår redan.

– Vi har konsekvent önskat förbättra våra tjänster och utvecklas till att bli allt mångsidigare och flexiblare, berättar verkställande direktören för Lovisa Hamn Ab Tiina Vepsäläinen.

– Vi erbjuder vår kund AlfaTerminal Oy en fantastisk möjlighet att grunda en modern kemikalieterminal på ett ypperligt läge med goda transportförbindelser.

AlfaTerminal Oy har inlett planering av terminalen och en utredning för miljökonsekvensbedömning håller på att inledas. Företaget uppskattar att terminalen färdigställs 2023. Terminalen skulle placeras under det första byggskedet på markfyllnadsområde som omfattas av Lovisa Hamn Ab:s lagakraftvunna vattenlagsenliga tillstånd. Det andra byggskedet skulle kräva ett nytt vattenlagsenligt tillståndsförfarande. Enligt företaget kommer man i terminalen att utnyttja sådana miljösäkerhets- och energieffektivitetslösningar som den nyaste teknologin erbjuder.

AlfaTerminal Oy:s hemort är Lovisa. Företaget ägs av finländska företags- och privatpersoner. Företagets grundare har bakgrund inom företagande och förvaltning, mångårig erfarenhet inom bygg- och finansieringsbranschen samt utrikeshandel med oljeprodukter och petrokemiska produkter.

Lovisa Hamn Ab är specialiserad på bulk- och styckegodsprodukter. Genom hamnen går råvaror för industrin, så som antracit och cement, produkter som relaterar till mekanisk skogsindustri och cirkulär ekonomi. Dessutom är hamnen den viktigaste hamnen i östra Finland vad gäller tjänster som relaterar till sädesprodukter.

Ytterligare information:

Lovisa Hamn Ab

Tiina Vepsäläinen, verkställande direktör

+358 (0)44 055 57 31

tiina.vepsalainen(at)portofloviisa.fi

AlfaTerminal Oy

Hannu Koivusalo, styrelsens ordförande

+41 79 910 05 02

info(at)alfaterminal.com