Uusi kirjasto- ja kulttuuritalo Loviisaan – miten hanke etenee?

Tilaa kulttuurille -tapahtuma 15.3.2024 pisti vauhtia ja vipinää loviisalaisten mieliin ja toimiin. Tahtotila saada kaupunkiin uusi kirjasto- ja kulttuuritila on nyt todella kova. Miten asia etenee?

Hanna Lindroos ja Jaana Laaksonen

Tällä hetkellä on käynnissä Aluehallintoviraston rahoittama kirjaston palvelu- ja tilatarpeiden osallistava kartoitus, jota vetää hankesuunnittelija Jaana Laaksonen.

– Olen tehnyt laajasti taustatutkimuksia ja tutustunut erilaisiin jo toteutuneisiin hankkeisiin, parhaisiin käytäntöihin. Lisäksi olen perehtynyt julkisen sektorin vastaaviin suunnitteluhankkeisiin ja väitöskirjatutkimuksiin, Jaana Laaksonen kertoo.

Laaksonen on tutustunut paikan päällä noin kymmeneen hiljattain rakennettuun tai remontoituun kirjastoon, joiden suunnitteluvaiheeseen asukkaat on osallistettu.

– Samalla olen voinut haastatella kirjastojen henkilökuntaa, kartoittaa suunnitteluprosesseja ja kerätä hyödyllistä tietoa siitä, miten asukkaiden osallistuminen on onnistunut.

Asiakasymmärrys tärkeä osa työtä

Asiakasymmärrys on tärkeä osa meneillään olevaa selvitystyötä. Se toteutuu erilaisissa tapaamisissa, haastatteluin, verkkokyselyin ja myös fyysisin kyselyin, esimerkiksi kirjastoissa. Keskeinen tavoite on saavutettavuus, sillä digipalveluiden ulkopuolella on edelleen paljon ihmisiä.

– Asukkaille ja yhdistyksille tarkoitetut työpajat toteutetaan kattavasti Loviisassa syksyn aikana, Jaana Laaksonen kertoo.

Selvitystyö etenee

Kartoitushankkeen verkkosivustoa työstetään paraikaa. Sinne kerätään tietoa jo kerätystä aineistosta, toteutetuista työpajoista ja niiden tuloksista.

Verkkosivuston avulla voidaan myös toteuttaa erilaisia kyselyjä sekä osallistaa asukkaita projektiin.

– Lapset ja nuoret tavoitamme varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden kautta. Vanhus- ja vammaisneuvostoja kuulemme yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa.

Laaksonen korostaa, että on tärkeää saada kirjastopalvelujen loppukäyttäjät mukaan tilojen kehittämisprosessiin.

– Uuden kirjaston suunnittelusta vastaava työryhmä saa näin kaiken tarpeellisen tiedon palvelu- ja tilatarpeista. Aineistoa voidaan sitten hyödyntää myös kunnallisen päätöksenteon tukena.

Miksi ei?

Jaana Laaksonen kertoo, että hän aikoo kuunnella myös niitä, jotka eivät nykyisin käytä kirjaston palveluita. Hän haluaa selvittää syitä, miksi näin on ja miten nämä ihmiset saataisiin jatkossa käyttämään kirjaston palveluja. Ehkä kaikki eivät edes tiedä, miten monipuolisia palveluja kirjasto nykyisin tarjoaa.

– Oli mielenkiintoista kuulla, että kun Karjaa sai uuden kirjastonsa kulttuuritalon yhteyteen, lainausmäärät kasvoivat merkittävästi, Jaana Laaksonen kertoo.

Päättäjät mukaan

Loviisalaiset ovat uuden kirjasto- ja kulttuuritilansa ansainneet – samoin kirjaston työntekijät kunnon työtilat. Siitä ovat yhtä mieltä niin Jaana Laaksonen kuin kirjastonjohtaja Hanna Lindroos.

Mutta miten uusi kirjasto- ja kulttuuritalo pystytään toteuttamaan?

– Loviisa on alustavasti varannut 5 miljoonaa euroa uudelle kirjastolle, mutta kaupunki ei yksin pysty rahoittamaan kirjasto- ja kulttuuritaloa. Siksi tavoittelemme lisärahoitusta muista lähteistä: säätiöiltä, valtiolta, yrityksiltä sekä muilta yksityisiltä rahoittajilta, Hanna Lindroos muistuttaa.

Rahoitusvaihtoehtojen selvitystyössä luonnostellaan erilaisia toimintamalleja siitä, miten kirjasto- ja kulttuuritalo voisi parhaiten toimia.

– Se on iso urakka, jota kukaan ei pysty oman toimensa ohella hoitamaan, vaan siihen tarvitaan oma vetäjänsä.

Tätä selvitystyötä varten haetaan paraikaa rahoitusta Uudenmaan liitolta.

Sekä Jaana Laaksonen että Hanna Lindroos pitävät tärkeänä, että asukkaiden lisäksi poliittiset päättäjät pidetään alusta asti ajan tasalla suunnitelmista ja että he ovat mukana hankkeen edistämisessä.

– Se vaatii aktiivista ja läpinäkyvää viestintää. Viime kädessä luottamushenkilöt päättävät hankkeen toteutumisesta.

Tiedote Tilaa kulttuurille -tapahtumasta 15.3.2024: Toiveikkaana kulttuurin tulevaisuuteen