Uusia koronavirusepidemiaan liittyviä määräyksiä kunnille ja kuntalaisille 8.3.2021 alkaen

koronavirus coronavirus

Huonontuneen tartuntatautitilanteen takia Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut uusia määräyksiä Uudenmaan kunnille.

Yläkoulujen tilat suljetaan 8.–28.3.2021

Yläkoulujen tilat suljetaan 8.–28.3.2021 siten, että niitä ei saa käyttää vuosiluokkien 7–9 opetuksen järjestämiseen. Tiloissa saa kuitenkin tarvittaessa järjestää opetusta määrätyille oppilasryhmille, joita ovat esimerkiksi oppilaat, jotka ovat saaneet erityisen tuen päätöksen. Oppilaitokset tiedottavat tarkemmin näistä erityisjärjestelyistä. Käytännössä tämä aluehallintoviraston määräys ei muuta toimintaa, koska Loviisan kaupunki on jo aiemmalla päätöksellään siirtänyt yläkoulujen ja lukion oppilaat etäopiskeluun.

Tiloja suljetaan koko Uudenmaan alueella 8.–14.3.2021

Aluehallintovirasto on määrännyt tiloja suljettavaksi koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntatautilain mukaisesti. Päätös tilojen sulkemisesta laajenee koskemaan kaikkia Uudenmaan kuntia. Loviisassa määräys koskee niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Yläkouluikäisten harrastustoiminta keskeytetään kokonaan 8.–28.3.2021

Ohjeeseen vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminnasta ulkotiloissa tulee myös muutos. Harrastustoiminta tulee keskeyttää kokonaan 8.–28.3.2021.