Nya coronavirusepidemirelaterade bestämmelser som träder i kraft 8.3.2021 för kommuner och kommuninvånare

koronavirus coronavirus

Med anledning av det förvärrade infektionssjukdomsläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland utfärdat nya bestämmelser för kommunerna i Nyland.

Högstadieskolornas lokaler stängs 8–28.3.2021

Högstadieskolornas lokaler stängs 8–28.3.2021 så att de inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9. Vid behov är det dock tillåtet att i lokalerna ordna undervisning för vissa elevgrupper. Exempel på dessa grupper är bland annat elever som fått ett beslut om särskilt stöd. Läroanstalterna meddelar noggrannare om dessa specialarrangemang. I praktiken ändrar denna bestämmelse från regionförvaltningsverket inte verksamheten, i och med att Lovisa stad redan med sitt tidigare beslut har flyttat eleverna i högstadieskolorna och gymnasierna till distansundervisning.

Lokaler stängs inom hela Nyland 8–14.3.2021

Regionförvaltningsverket har bestämt att lokaler ska stängas inom hela området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet om att stänga lokaler utvidgas till att omfatta alla kommuner i Nyland. I Lovisa berör bestämmelsen följande lokaler för aktörer såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn:

  • inomhuslokaler som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem
  • dansställen och lokaler som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp
  • nöjes- och temaparker samt tivolin och djurparkers inomhuslokaler
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler.

Det är dock möjligt att använda inomhuslokaler om det i dem samtidigt vistas högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande övre antal för kunder utomhus är femtio. Lokalerna måste stängas om aktören inte avgränsar lokalanvändningen till högst de ovan nämnda personantalen. I användningen av lokalerna ska man alltid iaktta de nya förpliktelserna enligt lagen om smittsamma sjukdomar vad gäller hälsosäkra arrangemang och anvisning av kunderna. Lokalen kan inte användas om det inte är möjligt att sörja för hälsosäkerheten.

Dessutom kan lokaler som annars bestämts att ska stängas användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre. Beslutet om att stänga lokaler omfattar inte professionell idrott eller verksamhet som hör till familjeliv.

Hobbyverksamheten för barn i högstadieålder avbryts helt 8–28.3.2021

Det kommer även en ändring i anvisningen om hobbyverksamhet utomhus för 2007 födda och äldre. Hobbyverksamheten ska avbrytas helt 8–28.3.2021.