Vajaamiehitys terveyskeskuksen kiirevastaanotossa ja puhelinpalvelussa 5.1.2022

Terveyskeskuksen kiirevastaanotto ja lääkäri-hoitaja vastaanotto toimivat ainakin tänään 5.1.2022 hyvin pienellä työntekijämäärällä. Asiakkaiden on varauduttava normaalia pitempiin odotusaikoihin. Lisäksi pyydämme, että perusturvakeskuksen kiirevastaanotossa ja puhelinpalvelussa asiointia vältetään tänään, paitsi erittäin kiireellisissä asioissa.