Hälsocentralens brådskande mottagning och telefontjänst underbemannad 5.1.2022

Hälsocentralens brådskande mottagning och läkare-sköterska mottagning har idag 5.1.2022 kraftigt reducerad personalstyrka. Kunder bör förbereda sig på längre väntetider än vanligt. Vidare ber vi om att idag undvika att använda såväl den brådskande mottagningen som telefontjänsten, utom i mycket brådskande ärenden.