Valkon koulun esiopetus siirtyy Harjurinteen koululle 1.8.2021 alkaen

Loviisan kaupunginhallitus käytti maanantain kokouksessaan (8.3.2021) otto-oikeuttaan suomenkielisen koulutusjaoston päätöksestä koskien Tesjoen koulun ja Valkon koulun esiopetusjärjestelyitä.

Suomenkielinen koulutusjaosto päätti 4.3.2021, ettei Tesjoen ja Valkon koulujen esiopetusta siirretä Harjurinteen kouluun ensi syksystä alkaen. Kaupunginhallitus päätti koulutusjaoston alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti, että ainoastaan Valkon koulun esiopetus siirretään 1.8.2021 keskustaan, Harjurinteen koululle.

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään esiopetuspaikan yhteydessä.

Muutoksen taustalla on kaupunginvaltuuston päätös koulutuksen vastuualueen toiminnan tehostamisesta sekä esiopetuksen lapsimäärän vaihtelevuus.