Förskolearrangemanget i Valkon koulu överförs till Harjurinteen koulu från och med 1.8.2021

Lovisa stadsstyrelse utövade sin övertagningsrätt i måndagens sammanträde (8.3.2021) angående finska utbildningssektionens beslut angående förskolearrangemanget i Tesjoen koulu och Valkon koulu.

Finska utbildningssektionen beslutade 4.3.2021 att inte överföra förskolearrangemanget varken i Tesjoen koulu eller i Valkon koulu till Harjurinteen koulu från och med nästa höst. Stadsstyrelsen beslöt dock enligt utbildningssektionens ursprungliga beslutsförslag, att enbart förskolearrangemanget i Valkon koulu överförs till centrum, till Harjurinteen koulu från och med 1.8.2021.

Morgon- och eftermiddagsvården ordnas i samband med förskolan.

Bakom förändringen ligger stadsfullmäktiges beslut om att effektivera verksamheten inom utbildningens ansvarsområde samt förskolebarnens varierande antal.