Valkon päiväkodin kuntoa tutkitaan tarkemmin

Valkon päiväkoti

Valkon päiväkotirakennuksessa tehdään kesällä jatkotutkimuksia, joilla selvitetään tarkemmin rakenteiden kuntoa. Saatavien tutkimustulosten ja kustannusarvion perusteella päätetään jatkotoimista.

Päiväkodin vesikatteen tutkimukset tehdään kesäkuun viimeisellä viikolla ja rakennuksen sisätiloissa tehtävät rakenneavauksia sisältävät tutkimukset heinäkuussa päiväkodin loma-aikana.

Valkon päiväkodin sisäilmaa ja kuntoa on tutkittu kevään 2022 aikana. Rakennusta tutkittiin aiemmin jo vuonna 2021, jolloin päiväkodin wc-tiloissa havaittiin tunkkaista hajua ja pintakosteutta. Tiloja ryhdyttiin kunnostamaan loppuvuonna 2021.

Talvella 2022 sattuneen kattokaivon vuodon vuoksi wc-tilan rakenteita jouduttiin avaamaan lisää ja Ramboll Finland Oy:ltä tilattiin uudet sisäilmamittaukset. Mittauksissa ei ilmennyt viitearvoja ylittäviä arvoja, mutta tulosten perusteella ei voida lopullisesti sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta. Kattovuodosta johtuvan vesivahingon korjaus jatkuu.

Raksystems Oy teki maaliskuussa 2022 koko rakennuksen kattavan rakenneteknisen kuntoarvion. Raportissa suositellaan muun muassa lattiapinnan alapuolelta lähtevien puurakenteisten väliseinien tarkempaa kuntotutkimusta. Välittömästi korjattavina puutteina raportissa mainitaan vesikaton ja rikkonaisten rännien uusiminen.

Ympäristöterveydenhuolto on myös tutustunut tutkimusraportteihin ja kehottaa niiden pohjalta tekemään rakennuksessa jatkotutkimuksia.

Valkon päiväkoti on valmistunut 1977.

Valkon päiväkotia koskevat tutkimusraportit

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi

tilapäällikkö Päivi Turunen, puh. 0440 555 412, paivi.turunen@loviisa.fi