Valkom daghems skick undersöks närmare

Valkon päiväkoti

I byggnaden för Valkom daghem kommer det under sommaren att utföras ytterligare undersökningar för att närmare utreda konstruktionernas skick. På basis av undersökningsresultaten och kostnadsberäkningen fattas det beslut om fortsatta åtgärder.

Daghemmets yttertak undersöks sista veckan i juni, medan de undersökningar inomhus som innebär att konstruktioner öppnas upp utförs i juli då daghemmet har sommarstängt.

Inomhusluften i Valkom daghem och daghemmets skick har undersökts under våren 2022. Byggnaden undersöktes tidigare redan 2021, då man observerat unken lukt och ytfukt i daghemmets toalett. Renoveringen inleddes i slutet av 2021.

På grund av ett takbrunnsläckage vintern 2022 var man tvungen att öppna upp mer av konstruktionerna i toaletten och nya inneluftsmätningar beställdes hos Ramboll Finland Ab. Vid mätningarna överskred inga värden referensvärdena, men möjligheten av mikrobiella skador på konstruktionerna går inte att utesluta helt på basis av resultaten. Reparationen av den vattenskada som takläckaget orsakat pågår.

I mars 2022 utförde Raksystems Oy en konstruktionsteknisk konditionsbedömning av hela byggnaden. I rapporten rekommenderas bland annat en närmare konditionsundersökning av de mellanväggar med träkonstruktion som börjar nedanför golvytan. I rapporten anges förnyande av vattentaket och trasiga rännor som brister som omedelbart behöver åtgärdas.

Miljöhälsovården har också tagit del av undersökningsrapporterna och rekommenderar på basis av dem ytterligare undersökningar i byggnaden.

Valkom daghem blev klart 1977.

Undersökningsrapporter som gäller Valkom daghem

Mer information:

chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32, sofia.hoff@loviisa.fi

lokalchef Päivi Turunen, tfn 0440 555 412, paivi.turunen@loviisa.fi