Valtaosa loviisalaista maatiloista sitoutui kestävään maatalouteen ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen

Loviisan kaupunki on sitoutunut strategiassaan olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.

Keväällä valtaosa loviisalaisista maatiloista otti rohkean askeleen kestävään maatalouteen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Jopa 84 prosenttia maatiloista sitoutui vähentämään ympäristökuormitusta tilallaan valitsemalla ympäristösitoumuksen, joka on vaativa tukimuoto ja osa CAP27-tukijärjestelmää.

Tämä laaja-alainen sitoutuminen kertoo maatalousyhteisön halusta vastata ympäristöhaasteisiin ja edistää kestävää kehitystä. Maatilojen päätös on osa laajempaa pyrkimystä sopeutua ilmastonmuutokseen ja säilyttää luonnon monimuotoisuus. Käytännön toimenpiteet, kuten kestävä viljely, energiatehokkuus ja resurssien säästäminen, ovat avainasemassa siirryttäessä kohti ympäristöystävällisempää maataloutta.

Loviisalaisten maatilojen sitoutuminen ilmastotyöhön vaikuttaa Hinku-verkoston tavoitteiden toteutumiseen, joissa Loviisan kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat.

Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus Syke. Syken teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Viljelijälle: Marraskuun muistilista
Hinku-verkosto

Loviisan kaupunki
maaseututoimi