Varhaiskasvatuksen vuorohoidon laajeneminen kasvatus ja sivistyslautakunnassa

Kasvatus- ja sivistyslautakunta kokoontuu keskiviikkona 28.4.2021 etäkokoukseen. Lautakunta käsittelee muun muassa varhaiskasvatuksen vuorohoitoa 1.8.2021 alkaen. Kokouksessa esitellään myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tuloksia ja lukutaitohankkeita.

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Vuorohoitoa järjestetään tällä hetkellä Koskenkylän päiväkodissa ympärivuorokautisesti (ilta, yö- ja viikonloppuhoito), Tesjoen päiväkodissa arkisin kello 5.30–22 ja maksusitoumuksella toisessa kunnassa. Lautakunta tekee kokouksessaan päätöksen, laajeneeko kaupungin tarjoama vuorohoito kokeiluluontoisesti kahdeksi vuodeksi Ruukin päiväkotiin 1.8.2021 alkaen. Tilanne kartoitettaisiin uudestaan keväällä 2023. Lautakunta päättää myös jatkuuko Tesjoen päiväkodissa tarjottu vuorohoito vielä seuraavan toimintavuoden 1.8.2021–31.7.2022. Tilanne arvioitaisiin uudestaan keväällä 2022.

Sen lisäksi lautakunnassa esitellään TEAviisarin tulokset 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoja kunnan eri toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä (TEA). Hyvinvointisuunnittelija esittelee vuoden 2019 tuloksia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja liikunnan osalta ja kerrotaan toimenpiteistä tulosten osalta. Lisätietoja: TEAviisari.

Myös Kielitietoinen koulu ja Kieli haltuun – hankkeita esitellään kokouksessa. Loviisan kaupungille on myönnetty avustusta hankkeisiin. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa lukukulttuuria ja lukutaitoa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 28.4.2021.