Varhaiskasvatuksen vuorohoito ja asiakasmaksut kasvatus- ja sivistyslautakunnassa

Kasvatus- ja sivistyslautakunta kokoontuu keskiviikkona 24.3.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa oppivelvollisuusikäisen oikeus varhaiskasvatuksen vuorohoitoon ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyykö se Loviisan kaupungin linjaukset vuorohoidon järjestämiseksi 1.8.2021 lähtien. Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään Koskenkylän päiväkodissa, ja Tesjoen päiväkoti tarjoaa iltahoitoa arkipäivisin kello 22 asti. Esityksen mukaan kaupungissa tarjottaisiin harkinnanvaraista vuorohoitoa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Jokaisen perheen tilanne tarkasteltaisiin erikseen. Vuorohoidon toimintaperiaatteet myös päivitettäisiin.

Lautakunta käsittelee lisäksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Esityksen mukaan kaupunki ottaisi käyttöön varhaiskasvatusmaksulain mukaiset tulorajat ja asiakasmaksujen määräämisperusteet hyväksyttäisiin 1.8.2021 lukien. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on edelleen 288 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman, kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen, korkein perittävä maksu laskee 50 prosentista 40 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että maksu muuttuu 144 eurosta 115 euroon. Perheen tulorajat nousevat, joka merkitsee sitä, että perheen maksut laskevat.

Listalla on myös karanteenimääräysten vaikutukset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Lautakunta päättää hyväksytäänkö muutokset asiakasmaksujen hyvityskäytäntöön 1.3.2021 alkaen. Esityksenä on, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei perittäisi, jos lapsi on määrätty karanteeniin, tai jos lapsi jää kotihoitoon sen vuoksi, että lapsen kanssa samassa taloudessa asuva on määrätty karanteeniin.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 24.3.2021