Varhaiskasvatus sai huoltajilta kiitosta

Loviisan kaupungin varhaiskasvatus sai huoltajilta hyvät arvosanat. Huoltajien mielipiteitä kartoitettiin verkkokyselyn avulla 17.4.–21.5.2023. Noin joka toinen vuosi tehtävä kysely on osa varhaiskasvatuksen jatkuvaa arviointi- ja kehittämistyötä. Kyselyyn vastasi 149 huoltajaa. Kyselyn aikana varhaiskasvatuksessa oli noin 470 lasta.

Kyselyssä huoltajia pyydettiin ensin pisteyttämään väittämiä, jotka koskivat päiväkotien yleisin toiminnan lisäksi erityisesti vuorovaikutusta huoltajien ja henkilökunnan välillä. Monivalintakysymyksien vastauksien keskiarvo oli 4,3/5 asteikolla 1–5. ”Lapsellani on mahdollisuus vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja sisältöön” oli ainoa väittämä, jonka keskiarvo jäi alle neljän.

Huippupisteitä annettiin muun muassa väittämille ”minut kohdataan huoltajana arvostavasti ja ystävällisesti” ja ”lapseni viihtyy varhaiskasvatuksessa.”

– On mukava todeta, että Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksessa on perusasiat hyvällä malilla. Vakaalta pohjalta on hyvä jatkaa kehittämistyötä osaavan henkilökunnan kanssa, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff

Huoltaja vastasivat myös muutamaan avoimeen kysymykseen. Vastauksissa kehuttiin muun muassa lasten ja huoltajien myönteistä kohtelua, henkilöstön ammattimaisuutta ja toiminnan painopisteitä. Osa huoltajista toivoi tiiviimpää viestintää ja muun muassa tuttujen sijaisten puute nostetaan esille haittana.

– Henkilöstö on saanut tutustua kyselyn tuloksiin ja yksikköjen kehittämispäivillä ollaan keskitytty yksikkökohtaisten tulosten osoittamiin kehittämistarpeisiin. Lisäksi olemme kehittäneet uuden toimintasuunnitelman vastauksien pohjalta, kertoo Hoff.

Kyselyn tuloksia käsiteltiin kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 23.8.2023. Pöytäkirjasta löydät avointen kysymyksien vastausten kattavamman esittelyn ja asian liitteenä löytyy raportti monivalintakysymyksien vastauksista.