Verotulojen lasku heikentää kaupungin vuoden 2019 talousennustetta

Loviisan kaupungin vuoden 2019 tulos on ennusteen mukaan painumassa odotettua huonommaksi, koska tuloja on kertynyt odotettua selvästi vähemmän. Varsinkin yhteisöverotulot ovat heikentyneet merkittävästi. Kaupunginhallitus käsittelee Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen tammi-kesäkuun osavuosikatsausta kokouksessaan maanantaina 9.9.2019.

Tammi–kesäkuun 2019 osavuosikatsauksen toteumatietojen mukaan Loviisan kaupungin ja Loviisan Vesiliikelaitoksen yhteenlaskettu tulos on noin 4,6 miljoonaa euroa negatiivinen. Ennusteen perusteella tulos on vuoden 2019 lopussa noin -10,05 miljoonaa euroa. Vesiliikelaitoksen tulos 1–6/2019 on noin 35 000 euroa ja ennuste talousarvion mukainen.

Talouslukuihin vaikuttaa erityisesti tulojen poikkeaminen budjetoidusta. Vahvasti heikentynyt yhteisöverotulo ja sen jako-osuuden pieneneminen vähentävät vuoden 2019 verokertymää. Kunnallisverokertymä on odotettua pienempi, koska kaupungin asukasluku laski budjetoitua alhaisemmaksi vuonna 2018. Lisäksi tuloverorekisterin käyttöönotossa valtakunnallisesti ilmenneet ongelmat vaikeuttavat loppuvuoden 2019 verokertymän ennustettavuutta. Myyntituottojen osalta erityisesti kesämökkitonttien myyntituotot jäävät vuodelle 2019 budjetoitua alemmiksi.

Kaupungin menot ovat ennusteen mukaan ylittymässä asiantuntijapalvelujen oston osalta. Sen sijaan henkilöstömenot alittavat budjetoidun 1,78 miljoonalla eurolla. Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolopäivien määrä on laskenut verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2018.

Osavuosikatsaukseen, keskusten ja Loviisan Vesiliikelaitoksen toteumaan sekä niihin liittyviin kommentteihin voi tutustua tarkemmin kaupunginhallituksen esityslistalla 9.9.2019. Mukana on myös katsaus investointeihin ja henkilöstötunnuslukuihin.

Kaupunginhallituksen esityslista 9.9.2019

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551, ja kaupunginkansliakeskuksen johtaja Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216.