Vilkasta päätöksentekoa Loviisassa, viisi kaupungin luottamuselintä kokoontuu tällä viikolla

Kaupunginhallitus päättää muun muassa tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnalla on lisämäärärahaehdotus Seurahuoneen investointia varten käsiteltävänä. Talousarviot vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 ovat sekä Vesiliikelaitoksen että lautakuntien esityslistalla.

Kaupunginhallitus ottaa kokouksessaan 23.9.2019 kantaa Koskenkylän terveysaseman toiminnan jatkamiseen. Ehdotuksen mukaan Koskenkylän terveysaseman toiminta ei siirretä pääterveysasemalle. Asia menee edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen.

Tulovero ja kiinteistövero

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulee muun muassa tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2020. Ehdotuksena on, että Loviisan kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2020 on 19,75. Näin ollen, tuloveroprosentti pysyisi samana kuin vuonna 2019. Myös kiinteistöveroprosentit ehdotetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla. Kaupunginhallituksen päätös menee edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallituksen esityslista 23.9.2019

Siirtyvätkö Duvanin lapset ja henkilöstö Koskenkylän päiväkotiin?

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan käsiteltäväksi tulee 25.9.2019 muun muassa ryhmäperhepäiväkoti Duvanin lakkauttaminen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ryhmäperhepäiväkoti loppuisi, mutta Duvanin lapset ja henkilöstö siirtyisivät Koskenkylän päiväkotiin.

Kokouksessaan kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee myös ehdotusta yhdistyvien kansalaisopistojen yhteiseksi hallinnoksi. Asia menee edelleen päätettäväksi kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuustoon.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 25.9.2019

Lisämäärärahaehdotus Seurahuoneen investointia varten

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta kokoontuu 26.9.2019 käsittelemään muun muassa lisämäärärahan tarvetta Seurahuoneen peruskorjaukselle.

Peruskorjaus on edennyt aikataulun mukaisesti, mutta katto- ja seinärakenteista on löytynyt suurempia lahovaurioita kuin mitä etukäteistutkimukset osoittivat. Lisäksi osa ryömintätilasta on osoittautunut olevan arvioitua huonommassa kunnossa. Näin ollen työn määrä on lisääntynyt. Näiden töiden loppuunsaattamiseksi tarvitaan 150 000 lisämäärärahaa.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 26.9.2019

Tällä viikolla kokoontuvat myös Loviisan vesiliikelaitoksen johtokunta (24.9.) ja maaseutulautakunta (25.9.). Maaseutulautakunta käsittelee kokouksessaan muun muassa yksityisteiden tekemiä perusparannusavustushakemuksia vuodelle 2020.

Loviisa vesiliikelaitoksen johtokunnan esityslista 24.9.2019

Maaseutulautakunnan esityslista 25.9.2019