Livligt inom beslutsfattandet i Lovisa, fem förtroendeorgan sammanträder denna vecka

Stadsstyrelsen beslutar bland annat om inkomst- och fastighetsskattesatsen. Nämnden för näringsliv och infrastruktur behandlar förslaget till tilläggsanslag för investeringen i Societetshuset. Budgeten 2020 och ekonomiplanen för år 2021-2022 finns på nämndernas och Vattenaffärsverkets föredragningslista.

Stadsstyrelsen tar på måndagen den 23.9 ställning till fortsättningen av verksamheten vid Forsby hälsostation. Enligt förslaget flyttas verksamheten vid Forsby hälsostation inte till huvudhälsostationen. Stadsstyrelsens beslut går vidare till stadsfullmäktige för behandling.

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen

Till stadsstyrelsens behandling kommer bland annat fastställande av inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatsen för 2020. Förslaget är att inkomstskattesatsen för 2020 fastställs till 19,75. Inkomstskattesatsen skulle förbli på samma som år 2019. Förslaget är att även hålla fastighetsskattesatsen på samma nivå som år 2019. Ärendet går vidare efter stadsstyrelsens beslut till stadsfullmäktige för behandling.

Stadsstyrelsens föredragningslista 23.9.2019

Flyttar Duvans barn och personal till Forsby daghem?

Nämnden för fostran och bildning beslutar på sitt möte 25.9.2019 bland annat om avslutande av verksamheten i gruppfamiljedaghemmet Duvan 31.12.2019. Verksamheten i gruppfamiljedaghemmet skulle sluta och barnen och personalen skulle flytta till Forsby daghem.

I sitt möte behandlar nämnden för fostran och bildning också förslaget till det sammanslagna medborgarinstitutets administration. Ärendet går sedan vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för beslut.

Nämnden för fostran och välfärd, föredragningslista 25.9.2019

Förlag om tilläggsanslag för investeringen i Societetshuset

Nämnden för näringsliv och infrastruktur sammanträder 26.9.2019 för att behandla bland annat behovet av tilläggsanslag för grundrenoveringen av Societetshuset.

Grundrenoveringen har fortskridit enligt tidtabellen men det har hittats större rötskador i tak- och väggkonstruktionerna än de som förhandsundersökningarna har visat. Dessutom har en del av kryprummet visat sig vara i sämre skick än vad som uppskattats. Detta har lett till större arbeten. För att dessa arbeten ska kunna slutföras behövs ett tilläggsanslag på 150 000 euro.

Nämnden för näringsliv och infrastruktur, föredragningslista 26.9.2019

Den här veckan möts även direktionen för Affärsverket Lovisa vatten (24.9) och landsbygdsnämnden (25.9). Landsbygdsnämnden behandlar bland annat ansökningar om grundförbättringsbidrag av enskilda väglag.

Direktionen för Affärsverket Lovisa vatten, föredragningslista 24.9.2019

Landsbygdsnämndens föredragningslista 25.9.2019