Villekulla daghemin toiminta siirtymässä väistötiloihin

Villekulla daghem

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 7.6.2021 Loviisan keskustassa sijaitsevan Villekulla daghemin tilajärjestelyjä. Ehdotuksena on, että Villekulla daghemin kiinteistöä ei ryhdytä korjaamaan korkeiden kustannuksien ja rakennuksen toiminnallisten puutteiden takia. Päiväkodin toiminnan esitetään siirtyvän syksyllä 2021 määräaikaisiin väistötiloihin Generalshagens skolan viereen.

Ruotsinkielinen päiväkoti Villekulla daghem on kärsinyt huonosta sisäilmasta. Rakennuksen kuntoa on tutkittu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Kohteen rakennetekninen kuntotutkimus paljasti eriasteisia vaurioita alapohja- ja ulkoseinärakenteissa sekä muita kunnostus- ja uusimistarpeita. Rakennuksen vaatimien korjausten kustannusarvio on 635 000 euroa, jolloin neliöhinta on 1 480 euroa. Korjaushankkeen kesto olisi noin yksi vuosi.

Kaupungin tilapalvelu ja varhaiskasvatus ovat käyneet läpi eri vaihtoehtoja väistötiloiksi koko päiväkodille. Ainoa vaihtoehto on hyödyntää omia väistötiloja eli kaupungin omistamia parakkeja. Parakeille on löydetty keskusta-alueelta yksi sijoituspaikka, jonka saavutettavuus on kohtuullisen hyvä keskustassa asuvien perheiden näkökulmasta ja jonka koko on riittävän suuri päiväkotitoiminnalle. Alue sijaitsee Generalshagens skolan vieressä Kuningattarenkadun puolella.

Jos kaupunginhallitus 7.6.2021 hyväksyy järjestelyt, työt parakkien siirtämiseksi ja kuntoon saattamiseksi alkavat heti. Tilapalvelun arvion mukaan parakit olisivat valmiina käytettäväksi 1.10.2021 alkaen. Väistötilojen perustamiseen tarvitaan 180 000 euron lisämääräraha, josta päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.

Yksi Villekulla daghemin ryhmistä, Råddjuren, siirtyi vuoden 2021 alussa väistötiloina toimiviin parakkeihin Vanhaan Rantaan. Ryhmä tarvitsee korvaavat tilat noin kahdeksi kuukaudeksi parakkien siirron, asennuksen ja sisätilojen remontin ajaksi. Råddjuren-ryhmälle on löydetty tilat kaupungin omistamista parakeista osoitteesta Mestarintie 4. Tilat järjestellään kesän aikana ryhmää varten, ja toiminta Mestarintiellä voi alkaa 9.8.2021.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tehdyn esityksen mukaan Villekullan rakennus ja samalla tontilla sijaitseva Muminhuset myytäisiin. Lisäksi esitetään, että kaupunginvaltuusto käynnistäisi uuden päiväkodin hankesuunnittelun vuonna 2022.

Asia kaupunginhallituksen esityslistalla 7.6.2021

Villekulla daghemin kuntotutkimusraportit kaupungin sisäilmasivustolla