Yhdistysten ympäristöhankkeisiin myönnettiin tukea

Kurtturuusun torjuntaa Aspskärin luonnonsuojelualueella. Kuva: Jonas Häggblom

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi jälleen avustuksia rekisteröityneille yhdistyksille, jotka edistävät toiminnallaan ympäristönsuojelua. Tänä vuonna avustuksia myönnettiin yhteensä 4 000 euron edestä.

Avustusta myönnettiin seuraaviin hankkeisiin ja toimiin:

  • Linnuston tieteellinen tutkimus, suojelualueen valvonta ja hoito, vieraslajien torjunta (Östra Nylands Fågel- och Naturskyddsförening rf)
  • Järven veden laadun tutkiminen, seuranta ja hoito (Särkjärven hoitoyhdistys ry)
  • Yleisölle avoimet teemaluennot: Kestävä viljely ja kompostointi (Lovisa Trädgårdsförening – Loviisan Puutarhayhdistys ry)
  • Järven hoitotoimet ja koekalastus (Hopom träsk vårdförening)
  • Lempeämpien metsänhoitomenetelmien hoitokäytäntöjen edistäminen valistuksen kautta (Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry).

Avustusta saaneet yhdistykset ovat tehneet pitkäjänteistä ympäristönsuojelun edistämistyötä, jotkut jopa vuosikymmenten ajan. Yhdistysten tekemä työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Kaupungin myöntämällä avustuksella voidaan kattaa osa kustannuksista, jotka muodostuvat esimerkiksi vesinäytteiden analysoimisesta tai luennoitsijoille maksettavista palkkioista.  

Ympäristönsuojelun edistäminen on yksi kaupungille kuuluvista tehtävistä, ja tavoitteena on tarjota asukkaille terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö. Yhdistysten aktiivinen osallistuminen tähän työhön on meille kaikille arvokasta ja tärkeää.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus