Yhteisöverotulojen kasvu ja tonttimyynti tuottivat 3,3 miljoonan euron ylijäämän tilinpäätökseen 2022

Fredrik Böhme, Jan D. Oker-Blom, Arja Isotalo

Loviisan kaupungin budjetoitu 100 000 euron ylijäämä onnistuttiin vuonna 2022 kasvattamaan 3,3 miljoonan euron ylijäämäksi. Pääsyy oli yhteisöverotulojen määrän kasvu budjetoidusta noin 4,3 miljoonalla eurolla. Tonttien myynti toi tuloja 3,0 miljoonaa euroa. Budjetoidut kustannukset ylittyivät sosiaali- ja terveyspalveluissa 3,0 miljoonalla eurolla.

– Kaupungin tulos oli ylijäämäinen jo kolmatta vuotta peräkkäin ja myös parempi kuin talousarviossa oli budjetoitu. Tällä tuloksella olisimme olleet tasapainossa jopa ilman kaupungin kesämökkitonttien myyntejä. Kaupungin operatiivinen toiminta on nyt tasapainossa, toteaa Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Perusturvakeskuksen kustannukset sisältyvät kaupungin tilinpäätökseen viimeistä kertaa, koska sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät vuoden 2023 alusta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi. Perusturvakeskuksen menot ylittivät budjetoidun 3,0 miljoonalla eurolla. Syynä tähän olivat varaus Apotin mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin, HUSin alijäämän kattaminen ja erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset. Muiden keskusten kustannukset pysyivät budjetoidun mukaisina.

Kunnallisverotulot pysyivät hyvällä tasolla

Tuloverokertymä oli 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua suurempi, ja valtionosuudet ylittivät budjetin noin miljoonalla eurolla.

– Kunnallisverotulot eivät laskeneet haastavista ajoista huolimatta. Yleinen ostovoiman heikkeneminen on kuitenkin näkyvissä Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen epävarmuuden takia, sanoo Jan D. Oker-Blom.

Vuoden 2022 suurimmat investoinnit kohdistuivat Kuningattarenrannan uuden asuinalueen infrastruktuurin rakentamiseen. Asuntomessualueen investointeihin käytettiin 5,0 miljoonaa euroa.

– Työt Kuningattarenrannalla etenivät haastavista ajoista ja olosuhteista huolimatta ilahduttavan hyvin vuonna 2022, mistä erityiskiitos kaupungin rakennusvalvonnalle ja infrastruktuurille. Emme ole kuitenkaan säästyneet maailmantilanteen aiheuttamista kustannusnousuista. Työpaine ja aikataulu tulevat olemaan erittäin tiukkoja nyt Asuntomessutapahtuman lähestyessä, toteaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Loviisan kaupungin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 14 567 henkilöä, eli 77 vähemmän kuin edellisvuonna. Nettomuutto oli +9 henkilöä.

Loviisan kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöstä kokouksessaan 13.4.2023, linkki esityslistaan.

Kuva: Talousjohtaja Fredrik Böhme, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo esittelivät tilinpäätöstä medialle 12.4.2023.