Yhteistyössä ympäristön puolesta – Loviisan kaupunki: Maailman ympäristöpäivä 5.6.2024

Foto: Sävträsket 14.5.2024

YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän maailman ympäristöpäiväksi vuonna 1972. Siitä lähtien teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun ympäristön merkityksestä, tarpeesta suojella luontoa sekä välttämättömyydestä säilyttää elinympäristömme elinkelpoisena ja lajistoltaan moninaisena, jotta sekä nykyiset että tulevat sukupolvet voivat siitä nauttia.

Vuoden 2024 Teema: Tulevaisuuden luominen

Vuoden 2024 ympäristöpäivän teemana on ”Emme voi palata ajassa takaisin, mutta voimme kasvattaa metsiä, elvyttää vesilähteitä ja palauttaa maaperän”. Tämä teema korostaa, että vaikka menneisyyteen ei voi palata, voimme edelleen vaikuttaa positiivisesti tulevaisuuteen konkreettisilla toimilla. Me olemme sukupolvi, joka voi tehdä rauhan maan kanssa. Nyt on aika etsiä yhteinen perusta ja toimia yhdessä luonnon hyväksi.

Toimintaa ympäri maailmaa

Tämän teemapäivän tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin sekä kannustaa jokaista tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteitaan ja toimintatapojaan. Erilaisia tapahtumia järjestetään yli sadassa eri maassa. Näihin tapahtumiin kuuluvat muun muassa puiden istutus, vesistöjen puhdistus, maaperän kunnostus sekä koulutustilaisuudet ja työpajat, jotka kaikki korostavat luonnon tärkeyttä ja ihmisten vastuuta siitä.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Maailman ympäristöpäivä 2024 tarjoaa tilaisuuden pohtia, miten voimme omilla teoillamme edistää luonnon hyvinvointia ja elää sopusoinnussa ympäristömme kanssa. Päivän tarkoituksena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja herättää toivoa siitä, että jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa ympäristön tilaan positiivisesti.

Hyvää Maailman ympäristöpäivää!

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus