I samarbete för miljön – Lovisa stad: Världsmiljödagen 5.6.2024

Foto: Sävträsket 14.5.2024

Förenta Nationernas generalförsamling utlyste 1972 den femte juni som Världsmiljödagen. Sedan dess har temadagen erbjudit ett årligt tillfälle till diskussion om miljöns betydelse, behovet att skydda miljön samt nödvändigheten att bevara vår livsmiljö som livsduglig och mångsidig till sina arter för att både nuvarande och kommande generationer ska kunna njuta av den.

Temat för 2024: Skapande av framtiden

Temat för miljödagen 2024 är ”Vi kan inte gå tillbaka i tiden men vi kan odla skog, återuppliva vattenkällor och återställa jordmånen”. Detta tema framhäver att även om vi inte kan gå tillbaka till det förflutna, kan vi fortfarande påverka framtiden positivt genom konkreta åtgärder. Vi är den generation som kan sluta fred med jorden. Nu är det dags att hitta en gemensam grund och samarbeta för naturens bästa.

Verksamhet runtom i världen

Syftet med denna temadag är att uppmuntra människor att vidta miljövårdande åtgärder och var och en att granska sina egna attityder och tillvägagångsätt som gäller naturen. Olika evenemang ordnas i över hundra olika länder. I dessa ingår bland annat plantering av träd, rengöring av vattendrag, sanering av marken samt utbildningar och workshoppar som framhäver naturens vikt och människornas ansvar för den.

Mot en mer hållbar framtid

Världsmiljödagen 2024 erbjuder möjlighet att fundera på hur vi genom våra handlingar skulle kunna främja naturens välbefinnande och leva i harmoni med vår miljö. Syftet med dagen är att stärka gemenskapen och inge hopp om att var och en kan påverka miljöns tillstånd positivt genom sina handlingar.

Glad Världsmiljödag!

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur